Aller au contenu

Aller au sommaire

Ndopvi nde hufanyo ye nyandzo ya Jehovah ?

Mazahidi wa Jehovah ngwao harumwa ye dunia pia. Wa lawa harumwa matwaïfa pia na haïna utamaduni wontsi ?

Ye nyandzo ya Mungu hindri ?

Mungu ngu andzo huka ye nyandzo ya hahe yijulihanihe duniani pia. Ye nyandzo ya hahe hindri ? Ndopvi ngu yijulizo ?

Mazahidi wa Jehovah, wawo wandru hindri ?

Ye ngo juo Mazahidi wa Jehovah wa ngapvi ? Ye ngo juo hindri uhusuyana na sisi ?

Ze habari hindri riparwao « Mazahidi wa Jehovah » ?

Ona sababu ndraru za tsongeza ratsaua le dzina linu.

Namnaje o ukweli wahe Biblu wa pvenuha tsena ?

Namnaje ya hukana yakini huka o mweleo wa hatru uhusu izo ye Biblu yisomesao hakika nguwo sahihi ?

Ze habari hindri hutoa Tafsiri ya ulemengu wa nyumeni ?

Ye tafsiri yinu ya Mrongoo wa Mungu ngiyo yanjabu. Ona ze habari hindri.

Mihundrano ya kimasihi ya hatru huribalia hindri ?

Wakati wa mihundrano ya hatru, ngari twalio ye Biblu na ngari trianao jitihadi baïna ya hatru. Ngari ubushuriao mhudhurio mwema !

Faïda hindri rihundrao ha hushirikiana ne Mazahidi wa Jehovah wa saya ?

O Mrongoo wa Mungu ngawu rilalikao ripvitse wakati baïna ya hatru. Ona ye mavuna ya hayo.

Mihundrano ya hatru ngayi rinikao hindri ?

Eba uparo jiuzisa namnaje mihundrano ya hatru yipvirao ? Ye manufaa ya msomeso wa kibiblu rihundrao harumwa mihundrano ya hatru ngayijo ustanjabisha.

Ze habari hindri rivayao mavazi mema harumwa mihundrano ya hatru ?

Eba Mungu ngu shuhuliho ne ze nguo rivayao ? Ona ze kanuni zi risaïdiao rivaye mavazi mema.

Namnaje hujitayarisha ndro uhusu ye mihundrano ?

Ha hutwali kabla izo zijoka husomesiwa haruma mihundrano ya hatru, ngarijo faïdishiha kabisa no mhundrano.

Ye ibada ya kifamiyi iyo hindri ?

Ona namnaje iyo yijo shinda yi usaïdie ukurubie Mungu ne famiyi ya haho.

Ze habari hindri riliona makungomanyo mahuu ?

Haïna mwaha, ngasina makungomanyo mahuu mararu. Eba ngayajo ufaïdisha hindri ?

Ye hazi ya hatru ya mtekelezo iyo hufanyiwa je ?

Ngari dungao o mfano wa hantsilwa ni Isa wakati ya kaya shipvandre juu mwantsi. Jipvenulie ze namna ye hazi ya hatru ya mtekelezo yifanyilwao.

Ye pionie uwo mundru hindri ?

Baadhwi ya Mazahidi wa Jehovah hupvitsa saya 30 au 50 au zaïdi, haïna mwezi ili hutekeleza. Ye yiwawongozao hindri ?

Darasa hindri za kusudiwa ye mapionie ?

Mfundisho hindri hupangishiwa haswa uhusu wala warumiao wakati wontsi harumwa o mtekelezo wa Ufaume ?

Namnaje mazehi ngwa rumishihao harumwa o mtsanganyio ?

Ye mazehi ngwao wandru waume waliona swifa za stahiki za kiruhia ili wa wongoze o mtsanganyio. Ngwa rinikao msaada hindri ?

Warumishi washangirizi ngwaona dhwamana hindri ?

Warumishi washangirizi husaïdia o mrendeho mwema waho mtsanganyio. Ze hazi za hawo ngizona muradi uhusu wandru pia !

Namnaje o wavirilizi wa mzunguho wa risaïdiao ?

Ha makswada hindri, o wavirilizi wa mzunguho ngwa fanyao ziara harumwa ye mitsanganyio ? Namnaje ngojo shinda ufaïdishihe ne ziara za hawo ?

Namnaje risaïdiao wananyasi wakati wa taabu ?

Wakati wa kafa, ngari jipangishao haraka ili hunika msaada wa mali na wa kiruhia o wa hundrana na makafa. Pvenua namnaje rifanyao.

Ndopvi nde « mrumwa mwaminifu na mwinyi hikima » ?

Isa ha nika ahadi huka ngujo tsaua « mrumwa » ujo nika ye shahula sha kiruhia wakati wa ladhimu. Namnaje wahadi wunu ujo rendeha ?

Le Baraza la mswarafa lilo hindri ?

Ye karne ya handa, janibu ntiti ya mazehi na maswahaba waka hujimlisha le baraza la mswarafa la mtsanganyio wa kimasihi. Leo yinu ngiyo hali je ?

Betheli iyo hindri ?

Bitheli yiho mahala yatsona mfano. Pvenuliwa Mabetheliti wawo wandru hindri na ngwa ona makswada hindri.

Le biro la twaïfa lo hufanya hindri ?

Harumwa haïna biro la twaïfa, ngapvo mpangisho wa ziara : karibu !

Namnaje ye mashaïshi ya hatru ya andzihwao na ya tafsiriwao ?

Nagri toao mashaïshi ya lugha 750. Ze habari hindri ze jitihadi izo zontsi ?

Namnaje ze gharama zahe hazi ya hatru ulemenguni zilipvwao ?

Uhusuyana ya malipvo, hindrini nde yi rirendao tafauti na ze dini za saya ?

Ze habari hindri na namnaje riundao Majumba ya Kifaume ya hatru ?

Ze habari hindri ye mahala ya ibada ya hatru ya parwao Majumba ya Kifaume ? Ona namnaje, mabundo mangu yanu, yarumilwao ne mitsanganyio ya hatru.

Namnaje ngari lekezao ye Majumba ya Kifaume ya hatru ?

Jumba la Kifaume rahafu na hodari hutukuza Mungu wa hatru. Namnaje le Jumba la Kifaume la hatru li lekeziwao ?

Ye biblioteki yilio harumwa le Jumba la Kifaume ngiyona faïda hindri ?

Eba, ngo andzo ufanye mitsantsauo ili hujua zaïdi ye Biblu ? Rumia ye biblioteki yilio harumwa le Jumba la Kifaume !

Ngari hundrao hindri harumwa ye site Internet ya hatru ?

Karibu ili ujue zaïdi uhusuyana na sisi, ne ibada ya hatru ne majawabu ya masuala ya haho uhusu ye Biblu.

Eba, ngojo fanya ye nyandzo ya Jehovah ?

Jehovah Mungu ngu handzo ha kuu. Ngojo fanya hindri haïna usiku ili umjipvize ?