Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Imani ya kweli : Siri ya huongoza Maesha ya furaha

 FUNVU 8

Ye Masihi ngu hudhurio

Ye Masihi ngu hudhurio

ZAÏDI ya Maha 500 baada ye nubua ya Danieli, daïka Jibril ha hudhuria hosoni mwa mwana mwari yaparwao Mariama, ilembwe sha mfaume Daudu. Li mwambia « barza : mundru mshe mwandziwa ha kuu, Jehovah nge pvadzima na wewe » (Luka 1:28). Mariama ha shangaya. Ye o mtoso wunu ngawu fasirio hindri ?

Daïka Jibril ha juliza Mariama huka ngujo zaya ye Masihi.

Daïka Jibril ha eledza : « Utsi shangaye Mariama, hasababu uhundru kibala ya Mungu ; na ngojo renga mba ya hamili na ngojo zaya mwana mme, ngojo mpara le ndzina la Isa. [...] Jehovah Mungu ngujo mnika she hiri sha ezi sha mbaba wa hahe, mfaume Daudu, [...] no ufaume wa hahe kawuna hukana mwiso » (Luka 1:30-33). Yinu habari njema ya anjabu ! Mariama ngujoka huzaya ye Masihi, ye « mbeu » yaka hulindwa.

O mwaha wa dunga, Isa ha zalwa harumwa o mji wa Bethlehemu. Ye masihu yanu, daïka lambia watsunga magondzi wahe le bavu linu : « Ngam mujulizoni habari njema ya furaha kuu [...], hasababu mzaliwa leo yinu mkombozi, ikao nde Kristo Bwana — harumwa o mji wa Daudu » (Luka 2:10, 11). Baada yapvo, ye famiyi ya Isa yi hamia Nazareti. Hunu ndiho Isa ya hulia.

Harumwa mwaha 29 wakati rilio nuwo, o mwaha yapasa ye Masihi yaje, Isa ha rendeha nabii wa Mungu. Ha kana « maha mengo miraru takriban » (Luka 3:23). Wandru wenji wa mrambua na wamkubali huka ha pvehwa ni Mungu. Waka wamba : « Nabii mhuu hapvenulwa harumwa sisi » (Luka 7:16, 17). Lakini, Isa ha somesa hindri ?

Isa ha somesa wandru wapvendze Mungu na wa mwambudu : « Jehovah Mungu wa hatru ye Jehovah mdzima, na uladhimu upvendze Jehovah Mungu wa haho, ho moo wontsi wa haho, ne nafusi yontsi ya haho, ne ankili yontsi ya haho, na ze nvuu zontsi za haho » (Markus 12:29, 30). Ha enjeza : « Jehovah Mungu wa haho ndo uladhimu huambudu, na yeye waye tshe ndo waladhimu umnike urumishi mtukufu » (Luka 4:8).

Isa ha tria wandru jitihadi wapvendzane : « Uladhimu hupvendze jirani wa haho hama ndawe wewe » (Markus 12:31). Ha rongoa tsena : « Ha izo, ze ndrongoo zontsi mwandzao o wandru wa mufanyieni, nyinyi wajau, muladhimu muwafanyilie ; iyo nde maana ya sharia na ma nabii » (Mata 7:12).

 Isa ha tekeleza o ufaume wa Mungu pvamweja na winji wa bidia : Ha amba : « Yiladhimu ni tekeleze ye habari njema ya ufaume wa Mungu, maana zinu ndo za tsongeza napvehwa » (Luka 4:43). Ze habari hindri o Ufaume wa Mungu ulio muhimu swafi ?

Mandzishi ngaya risomesao huka Ufaume wa Mungu uwo sirikali ya mbinguni yijo tawalia ye dunia. Mungu ha tsunguwa Isa, al-Masihi, ili yakaye Mfaume wa Ufaume wunu. Ye nabii Danieli ha ono kabla, Mungu yanika ye Masihi « utawalifu, na hishima na ufaume ho mbinguni » (Danieli 7:14). Ufaume wunu ngawujo badilisha ye shipvandre shantsi shontsi shikaye mbepvo na ngawujo lipva o warumishi wa hawo ha uwanika maesha ya daïma. Eba izo tsi habari njema ?