Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Imani ya kweli : Siri ya huongoza Maesha ya furaha

 FUNVU 3

Mashawiri ili mundru ya einshi ndro

Mashawiri ili mundru ya einshi ndro

ONA hama twabibu ngu kontsi karibu na we. Handani, ambese ngawena uhara. Sha, wandzani wa haho waja wa mono, wa hundrana na afiya njema zaïdi swafi. Ye zinu kazijajo tsongeza wewe wa hwenda pvaho wa mone ?

Mandzishi Matukufu, yo hama nde twabibu woyi. Baadhwi ngwa nyanyarao wa mone, sha, haïna wakati wa dunga ye mashawiri ya hikima njema ya hayo, ye maesha ya hawo ngaya rendehao bora zaïdi. Ona mifanu yinu :

Hundra ndrazi uhusu ye mashaka ya ndolani

« O mwandoni wasi hulolana, tsika huona hama mundru mme wa hangu, Dumas, haka hunipuzi, ngu esheleo Sumiatun. Hasababu izo, mara menji, tsido mra mahio, tsido mvuriziza zindru, hata tsido mrema. Nadi nadi, tsido njia hasira hata ni vubama.

« Wakati Dumas yandisa hutwali ye Mandzishi Matukufu, tsi mtseshea. Sha, wakati waho mtwalaa wa hahe, tsi tsatsaya ho fukoni ili nishilie. Usiku, tsi ishia ze namba zinu : “Wandru washe wa ladhimu wakaye ntsini mwa wandru wa wume wa hawo, hama ndo ha bwana. Mundru mshe ha pasa ya hishimu kabisa mundru mme wa hahe” (Waefeso 5:22, 33). Ye makalima yanu ya rekebesha ye roho ya hangu. Tsi tsaha Mungu ya ni swamihi ze mbi naka hurenda ye mundru mme wa hangu, na tsi mombo ya ni saïdie ni rendehe mundru mshe wa bora. Baada pvanu, ye mundru mme wa hangu na mi randisa hutwalia Mandzishi Matukufu pvamoja. »

Dumas na Sumiatun.

Ngari somao tsena harumwa Mandzishi Matukufu : « Wandru wa wume wa ladhimu wandze o wandru washe wa hawo hama ndo mwili wa hawo wuwo » (Waefeso 5:28). Sumiatun ha rongoa : « Izo raona zi ribadilisha sowaïli. Tsi renge mazwea ya hunika Dumas ikombe sha tshai wakati ya lawa hazini ya rejeï ho dahoni, na humrongoza ha wema. Dumas Pvahe, hunipvendza zaïdi, na hunisaïdia ze hazi za dahoni. Rifanya jitihadi ili “rikayena fadhila ya nia nyinji baïna ya hatru, na huruma laïni nyinji, na tayari riswamilihana baïna ya hatru” (Waefeso 4:32). Yapvo, ze nyandzo za hatru ne ze hishima za hatru zenjeza. Apvasa yinu, ngasi furahani ndolani, yinu maha 40 zaïdi. Mashawiri ya hikima ya Mrongoo wa Mungu, ya vukisha ye ndola ya hatru ! »

 Hudhibiti hasira

« Tsika mundru wa hasira, ngu ambo Tayib. Tsika hurenga funvu haruma mabaya menji, na nyakati zinji, tsido risiza wandru ha bunduki. Tsena, tsido biha mundru mshe wa hangu, Kustriyah, tsido mwamba pvontsi wakati niliona usiu. Wandru wenji waka huniria.

Kustriyah na Tayib huswali pvadzima haïna masihu.

« Usiku, tsi somo makalima ya Isa yanu : “Ngam munikoni amri ya nyumeni : namu pvendzane ; hama nde hali ni mupvendzaoni” (Yohana 13:34). Makalima yanu ya ni komea moo kabisa, tsi anzimia mbadilisho. Wakati tsika huona usiu huhea, tsika huswali Mungu ya ni saïdie ni kaye makini. Muda mshashi, usiu wa hangu utrawa. Mimi na mundru mshe wa hangu, ritria ndziani shawiri ya Waefeso 4:26, 27 : “Le jua litsi tswe na usiu wa haho, wala mutsi nike nafasi Iblis.” Risomo Maadzishi, na tsena riswali pvadzima haïna masihu. Ha hufanya izo, ye mashaka ya usiku ya zimiha na sisi rikurubiana.

« Apvasa, ngam julihaniho hama mundru wa amani. Mundru mshe wa hangu na wana wa hangu ngwa ni pvendzao na ngwa ni hishimuo. Ngamina wandzani wenji na ngam jiono karibu na Mungu. Hakika, ngamina furaha kabisa. »

Hujikomboa na msi, ulevi, au bange

Goin.

« Tsika hudunga beya ya mashababi, tsika huvura msi ha kuu, na mara menji tsika hulewa kabisa hata ne lala ma pvareni, ngu ambo Goin. Tsena, tsika huvura bange (marijuana na ecstasy) na tsika hulihuza. Tsika hulitsatsaza harumwa sukuti ya risasi (gilet pare-balles) ya hangu. Baïshe tsika huonesa hama mjasiri, tsika hueinshi daïma harumwa uhara.

« Halafu, mundru ha nionesa ye namba yinu : “Mwana wa hangu, utsi diwaze ye sharia sha hangu, hasababu ngojo  enjeziziwa winji wa nyisiku, maha ya uhayati na amani” (Mithali 3:1, 2). Hueinshi maha minji harumwa amani, hakika zinu ndo naka huhutajia ! Tsi somo wajau : “Wa pendzi, pvo ngasina ahadi yinu, nari jitwaharishe kila najisi ya mwili na roho, ha hukamilisha utukufu wa Mungu ha umria” (2 Wakorintho 7:1). Yapvo, tsi zia o msi no ulevi na bange, tsi lawa le beya nakaya, na, tsi rendeha mrumwa wa Mungu.

« Zaïdi ya maha 17 rangu narantsi ulevi ! Ngamina afia njema, famiyi yiliona furaha, marafiki wazuri na hisi njema. Raha na ulevi wa hulala mapvareni, ngam lalo makini ho itrandani hangu ye masihu pia. »

Huwana na Ubaguzi

« Ho unaïjani, tsika vwayu, ngu ambo Bambang. Bandhwi ya wandru naka wataabisha wa lawa na kabila ntiti naka huwayenga.

« Sha, baanda ya muda, tsi andisa hutsaha Mungu. O utafiti wa hangu unibalia harumwa wandru waka hutsanganiha we twalia Mandzishi Matukufu. Harumwa o mtsanganiho wa hawo, tsi rengwa ndro no wandru wa kabila naka huyenga. Tsena, tsi tanabahi huka, harumwa o mtsanganiho wa hawo, wandru wa kabila zinji ngazi onanao harumwa furaha pvatsina taabu. Tsi hundrana na hushangavu kabisa ! Wunu nde wakati, na elewa ye namba, yambao : “Mungu kana ubaguzi, sha hakika kila twaifa la wandru limriao na lifanyao uandilifu hukubaliwa nie” (Zitrendwa 10:34, 35).

« Apvasa yinu, ubaguzi wa range, hulawa rohoni mwa hangu. Baadhwi yaho wandzani wa kweli wa hangu, nda wala wahe kabila nado yenga hale. He Mandzishi Matukufu, Mungu ha ni somesa nyandzo. »

Apvasa, Bambang ngena furaha ya onana na wandru wa kabila zinji.

Hujipukanisha na baya

« Wakati naka mnaïjana, ngu eledzo Garoga, tsi fungwa pirizon mara ndraru : mara mbili ha widzi na mara dzima tsi tria mundru shononde ha hushendzi. Halafu, tsi dungu beya la wanswio, tsi  songo wandru wenji. Baada le baya, tsi rendeha shefu wa beya la mnyanganyo wa bavu. O wa virilizi wa hangu waka hunidunga haïna pvahanu naka hwenda. Tsika mundru wa baya na hatwari.

Garoga katsi tsena mundru wa baya. Nge mwalimu ya hishimulwao uhusu o Mrongoo wa Mungu.

« Halafu, usiku, tsi somo Mandzishi yanu : “Hupvendza yo mwinyi ustahamilifu na mwinyi fadhila. Hupvendza kayina wivu, wala hujiswifu, wala ujibona, kayijiendesa pvatsina adabu, katsaha faïda za hahe, wala tsi hasira. Kakana inudia na mbi ya fanyiwa” (1 Wakorintho 13:4, 5). Ye makalima yanu ya kausa o moo wa hangu. Tsi hama mahala marwajina, tsi twali Mandzishi na tsi tria ndziani ye mashawiri ya hayo harumwa maesha ya hangu.

« Leo, mimi ntsi mundru wa baya. Badala yapvo, ngami mwalimu wa huhishimulwa wa Mrongoo wa Mungu. Maesha ya hangu ngayona makswada na maana ya kweli. »

O Mrongoo wa Mungu wona nvuu

Mifano yinu hama yasaya, huhakikisha huka : « O mrongoo wa Mungu wo uhaï na wona nvuu » (Waebrania 4:12). Mashawiri ya hawo yo mangu, ya hikima na faïda.

Eba Mandzishi Matukufu yo hushinda ya usaïdie wajau ? Bila shaka, haïna mashaka yajoka umjiliani. « Kila Mandzishi Matukufu ya lawa hoha Mungu, yona faïda ili husomesa, hurekebesha, hunyongoa ye ndzia, huandabisha harumwa haki, ili mundru wa Mungu ya rengeleziwa kamili kabisa, ha hufanya kila shitrendwa shema » (2 Timothausu 3:16, 17).

Nari tunde misomo kadha ya msinji ya Mandzishi Matukufu.