Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Imani ya kweli : Siri ya huongoza Maesha ya furaha

 FUNVU 2

Imani ya kweli iyo hindri ?

Imani ya kweli iyo hindri ?

Hama mapesa, imani nge ladhimuo yikaye ya kweli ili yikayena thamani.

HUKANA imani ya kweli iyo zaïdi raha no hukubali huka ngapvo Mungu bahi tu. Mamilioni ya wandru ngwa aminio Mungu, sha kayitsu wazia wakusudi hufanya ndrongoo mbi. « Imani » yinu, ngiyo hama mapesa ya ndrabo. Ngiyo hama ya kweli, sha kayatsina thamani. Yapvo, imani ya kweli iyo hindri ?

Imani ya kweli yo huja ha ujuzi wa kiwastwa wa Mandzishi Matukufu. Mandzishi Matukufu yalawa hoha Mungu, ngaya somesao ye kweli uhusu Mungu na ngaya ruhusuo rimjue. Ngaya pvenuao izo yandzao ya rende, na wajau, ye sharia sha hahe na misomeso ya hahe. Zinu pvamweja ne misomeso ya hahe :

  • Mungu ye mdzima. Kapvatsi hama ndaye.

  • Isa tsi nde Mungu Mwinyi Mshindzi. Yeye nde nabii wa Mungu.

  • Mungu hulaani ibada ya masinamu.

  • Wanadamu ngwajo namziwa usiku wa hukma.

  • Wanadamu wenji wa hafa ngwajo banthwilwa Mbepvoni.

Imani ya kweli ngayi ritsongezao rifanye zitrendwa zema. Zitrendwa hama nda zinu zo hutukuza Mungu, na zo hurijipviza, ndasi no wa saya. Mengoni mwizo :

  • Huambudu Mungu.

  • Hushenkeza ze swifa za hahe, hususwani ye mahaba ya hahe.

  • Hubandzuha ze fikira mbi na mahutajio maï.

  • Hudumisha imani ya haho na Mungu baïshe ngapvo mashaka.

  • Hujuliza wandru ye zahusu Mungu.

Imani ya kweli yo hutsongeza zitrendwa zema.

 Namnaje uhundrao imani ya kweli ?

Shiungo shona muscli ha hufanya sipori ; hama muscli imani yo huhuwa eka yirumiwa.

Omba Mungu ya usaïdie. Mtrume Musa ha swali Mungu namna yinu : « Tafadhwali, ni julize ye ndzia ya haho, ili ni ujue na ni hundre kibala ho matsoni mwa ho *. » Mungu ha mwishilia na ha jibu ye swala ya hahe. Musa ha rendeha mfano mzuri wa mundru mwinyi imani. Mungu ngujo usaïdia wajau uhundre imani ya kweli.

Renga nafasi utwali Mandzishi Matukufu. Ye Mandzishi Matukufu yanu ya ongoziwa ne ruhu ya Mungu : Taureta, Zaburi, na Injil, ya jimlisha ye Biblu. Shinu nde shio sha fasiriwa na sha trangaziwa zaïdi ulemenguni. Eba ngawe niyo ?

Tria ndziani ze nyaswia za Mandzishi Matukufu haïna usiku. Imani yo hama muscli, shiungo shona muscli ha hufanya sipori ; sawa sawa, imani yo huhuwa eka ngari yirumiao. Ngojo tanabahi huka izo Mungu ya amrishao zo njema. Bila shaka, nyaswia za lawa ne Mandzishi Matukufu zo hulekeza maesha ya wandru wenji. Izo ndizo rionao harumwa mifano ya dunga.

^ § 17 Mroho 33:13