Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Imani ya kweli : Siri ya huongoza Maesha ya furaha

 FUNVU 10

Anduï wahe imani ha pvenulwa

Anduï wahe imani ha pvenulwa

KABLA ye ja fanya ye shipvendre shantsi, Jehovah Mungu ha umbu ye malaïka ho mbinguni. Baada pvanu, daïka dzima harumwa yo haka hwandza mwambudulwa ikao yo nde haki ya Mungu. Pvo ya tsu shinda yajizie na zinu, ha jirende Shetwani, yaani hufasiriha « hukaya Kinyume ». Naam, ha jirende kinyume na Mungu. Namnaje ?

Shetwani ha rumia ye nyoha ili ya hadaye Hawa.

Shetwani ha hadaya Hawa hata ha msindiha ya answi Mungu. Ha umakri, ngu mwambio huka wunu mri mwema iyo nde maana Jehovah Mungu yamzililia ya tsile. Pvatsina haya, ngu ambo huka Mungu yena ndrabo na ha andza Hawa yatsi dunge ye amri ya hahe. Ha amba : « Mungu ngu juo, huka o usiku wunu mujo hula le trunda linu, ye matso ya hanyu ngayajo buha, bila shaka, ngamujo ka hama Mungu, mudo jua ze njema na ze mbi » (Mwando 3:5). Hawa ha dabaliha, ha dungu ze ndrabo za Shetwani. Kaja hishimu le sharia la Mungu na ha sindiha Adam ha fanya zinu wizo. Rangu pvanu, Shetwani ha rendeha anduï waho walona imani ya kweli pia. Hata leo yinu, ha kazana huhadaya o wandru. Namnaje ?

Imani ya hupoteza yenea

Shetwani ha rumia masinamu ne ze mila za ntsi zaho wanadamu ili hupoteza wandru.

Shetwani harumia ibada ya masinamu ne ze mila za ntsi zaho wanadamu ili hupoteza wana wa Israeli. Isa, ye Masihi, ha ambia ye mazefu wa dini wa hawo huka, hasababu waka husomesa « ma amrisho ya wanadamu », ibada ya hawo kayija kana thamani (Mata 15:9). Mungu ha bauha bani Israeli o wakati wa haraya ye Masihi. Isa ha wambia : « O Ufaume wa Mungu ngamujo hupvohawo unikiwa twaïfa lijo huja na mavuna » (Mata 21:43). Wana zioni wa Isa wa rendeha o umati wakana ye kibala ya Mungu.

Shetwani haka andza ya wa poteze. Eba ha shindi ? Ha mfano wa nubua, Isa ha juliza ye zijo ka hupvira. Ha vumbua mundru yaka huwala nganu ho shungani hahe. Tsi hale, pvaja anduï hawala ma runku maï pvo harumwa ye nganu. Ye mwinyi ye shiunga, ha rantsi zi wanguhe zo zili ha mweja hata o wakati wahe mavuna. Halafu, le trunku mbi libandzulwa ne nganu na lipvisiwa. Ye nganu yi vunwa na yi hifadhwilwa.

Baada pvanu, Isa ha eledza o mfano wunu o wana zioni wa hahe. Ye Mwalaji nde waye Isa. « Ye mbeu nyizuri yinu wanu wana wa ufaume ; sha le trunku mbi wanu ndo wana wahe mundru wa movu, ye anduï ya wala, nde Iblisi. Ye mavuna, ndo mwiso wa nidhwami ya mambo, na wa vunaji wanu, nde malaïka » (Mata 13:38, 39). Isa ha fanisa wana zioni wa kweli wa hahe he nganu. Lakini, Shetwani ha « wala » baïna ya hawo wana zioni wa ndrabo, wa fanisiwa ha trunku mbi. Hakika, hama nde hali Isa ya zamba kabla, wana zioni wa ndrabo wa pvenuha harumwa ze karne za dunga baada ho hufa wa hahe. Wa nafiki wanu wa somesa ndrabo, hama, Mungu mdzima ha wa wungu wa raru. Wajau, wandisa hurumia ye masinamu na hurenga funvu harumwa siasa. Wana zioni wa shashi ndo wa bakisha twaa ne misomeso ya Isa.

 Imani ya kweli yi hifadhwilwa

Hama nde heli Isa ya eledza, mbadilisho ngawujo hufanyishiha. Waliona imani ya ndrabo ngwajo tengwa bali no walione imani ya kweli ne malaïka ya Mungu ili wangamiziwa. Walio ne imani ya kweli ngwajo rembulwa pvatsina shaka. Ha mwiso, Shetwani Iblisi, anduï wa handa wa imani, ngujo angamiziwa pvahe wajau. Ye imani ya kweli ngayijo dumu yihundre hushindzi !

Sha namnaje hurambua walio ne imani ya kweli leo yinu ? Zinu ndizo rendao ratafiti apvasa.

Ye malaïka ya Mungu ngaya tsahao wandru wa hutajiao imani ya kweli.