Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Imani ya kweli : Siri ya huongoza Maesha ya furaha

Le broshir linu ngali onesao namnaje wandru wa ntsi za tafauti ngwa ona furaha ha huenjeza imani ya hawo.

Mwandiso

Mamilioni ya wandru wa parisa majawabu ya toshizao ya masuala madziro.

FUNVU 1

Eba, Mungu ngu shuhuliho na si ?

Leo yinu, le dunia kamili lijaya mashaka. Bila shaka, wewe wajau, ngawena ze harara za haho, haïna usiku. Ndopvi ngu shindo ya risaïdie ? Eba ngapvo mundru ushuhuliho na si ?

FUNVU 2

Imani ya kweli iyo hindri ?

Mamilioni ya wandru ngwa aminio Mungu, sha kayitsu wazia wakusudi hufanya ndrongoo mbi. Yapvo hukana imani ya kweli iyo zaïdi raha no hukubali huka ngapvo Mungu bahi tu.

FUNVU 3

Mashawiri ili mundru ya einshi ndro

Mandzishi Matukufu ngayona mashawiri ya hikima njema ya shindao ya usaïdie uhundre ndrazi uhusu ye mashaka ya ndolani, udhibiti hasira, ujikomboe na le bange, uwane na ubanuzi, ujipukanishe ne mabaya ...

FUNVU 4

Mungu woyi ndo ?

Wanadamu ngwa ambuduo miungu minji, sha, Mandzishi Matukufu ngaya somesao huka ngapvo Mungu wa kweli mdzima.

FUNVU 5

Swifa za Mungu zitsona mfano

Mandzishi Matukufu ngaya pvenuao ze swifa zinji za anjabu za Mungu, zi risaïdiao rimjue.

FUNVU 6

Izo Mungu ya kusudia uhusu ye dunia hindri ?

Mandzishi Matukufu ngaya ambao huka Mungu kaja umba ye shipvandre shantsi « bila sababu, sha ha shipanga ili shikantsilwa ni wandru ». Lakini, eba ze hali za leo ngazi linganao nizo yaka hwandza ?

FUNVU 7

Miadi ya Mungu ya baliwa ne ze nabii

Baraka zijo enea shipvandre juu mwantsi uhusu ze nishani pia !

FUNVU 8

Ye Masihi ngu hudhurio

Mandzishi Matukufu hueleza ye maesha yahe Masihi ne misomeso ya hahe.

FUNVU 9

Izo ye Masihi, ye Mongozi ya risomesao

Mungu ha jua ye mongozi riliona haja, na ye ha tsungua ye mongozi wa bora zaïdi.

FUNVU 10

Anduï wahe imani ha pvenulwa

Daïka ha jirende kinyume na Mungu.

FUNVU 11

Namnaje ya hurambua o waliona imani ya kweli ?

Isa ha somesa huka o wajo kana imani ya kweli wajo toa « marunda mazuri », swifa zema. Baadhwi za swifa zinu ndazipvi ?

FUNVU 12

Onesa huka ngawena imani ya kweli !

Zitrendwa hindri uladhimu ufanye ?

FUNVU 13

Imani ya kweli huongoza furaha ya daïma

Mandzishi Matukufu ngayona ahadi mwema wa husuyana na sisi.