Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 8

Ze habari hindri Mungu ngu ruhusu ze mbi ne ze taabu ?

Ze habari hindri Mungu ngu ruhusu ze mbi ne ze taabu ?

1. Namnaje ze mbi zahaja duniani ?

Mungu ha rantsi wanadamu watawalie muda mwinji ili yaonese huka, kwana hushinda wa towe ze taabu za wanadamu.

Ze mbi zi njia duniani wakati Shetwani ya hamba ye ndrabo ya handa. Mwandoni, Shetwani haka daïka likamilifu, sha “ kaja simamia harumwa ye kweli ” (Yohana 8:44). Haka hutajiya yabudulwa badala ya Mungu. Shetwani ha hadaya Hawa, mundru mshe wa handani, hamsindiha yamtweï badala yautweï Mungu. Adam hadungu Hawa : kaja tweï Mungu wajau. Ye anzma ya hahe yi mbalia taabu no mfo. — Soma Mwando 3:1-6, 19.

Ha usindiha Hawa ya answi Mungu, Shetwani ha andza yafakue utawalifu wa Mungu, yaani haki ya Mungu ya hutawala. Wandru wenji wa haraya o utawalifu wa Mungu, wadungu Shetwani. Namna yinu, Shetwani ha rendeha “ Shefu wa dunia ”. — Soma Yohana 14:30 ; 1 Yohana 5:19.

2. Eba, le bumbo la Mungu kalijaka la kamiliha ?

Le bumbo la Mungu lo kamili. Wanadamu na malaïka ya wa umba, wajo shinda wamtweï haukamilifu (Mkumbusho wa Taureta 32:4, 5). Mungu ha riumbu no uhuru wa utsauwa rifanye ze mbi au ze njema. O uhuru wunu ngo rinikao nafasi ya huonesa ye mahaba ya hatru. — Soma Yakobo 1:13-15 ; 1 Yohana 5:3.

3. Ze habari hindri Mungu yaruhusu hata leo ze taabu ?

Harumwa muda fulani, Jehovah ha ruhusu o ufwakuzi kinyume no ezi ya hahe. Ze habari hindri ? Ili yaonese huka, kapvatsi mjaribu ya utawalia pvatsina ye, yaliona baraka uhusu ye dunia (Mhubiri 7:29 ; 8:9). Baada  maha 6 000 ya histori, nge yi onesao anlama huka : ye ezi ya wanadamu kwayija shinda watowa ze nkodo, ukatili, udhulumifu na uwade. — Soma Yeremia 10:23 ; Waroma 9:17.

Kinyume no utawalifu wa wanadamu, o utawalifu wa Mungu wona baraka uhusu o wa ukubali (Isaya 48:17, 18). Karibu pvanu, Jehovah ngujo hatimisha ze sirikali zontsi za wanadamu. Badi, o wa tsaua wa tawaliwa niye, ndo wajo einshi duniani. — Isaya 11:9. — Soma Danieli 2:44.

4. Eba, ye subira ya Mungu nge rihusuo rifanye hindri ?

Shetwani ha amba huka kapvatsi mundru ujo rumishiha Jehovah ha mahaba. Eba, kujajo andza ubaïnishe ye ndrabo iyo ? Ujo shinda ! Ye subira ya Mungu nge ruhusuo sontsi piya rionese, eka ngari tsauao o utawalifu wa hahe, hau waho wanadamu. Ngarijo pvenua o mtsauo wa hatru, he hali rieinshio. — Soma Ayubu 1:8-12 ; Mithali 27:11.

5. Namnaje ngarijo shinda ritsaue Mungu yakaye mtawalifu wa hatru ?

Ze anzimio za hatru ngazi onesao huka ngari andzao Mungu ya ritawalie.

Ngari onesao huka rikubali o utawalifu wa Mungu ha hutsaha na hutriya ndziani ye ibada ya kweli, ya lawana no mrongoo wa hahe, ye Biblu (Yohana 4:23). Ngari bandzuhao Shetwani ha huka hule na ye siasa, nkodo, hama Isa. — Soma Yohana 17:14.

Shetwani ngu rumio ezi ya hahe, ha hupoteza na huaïbisha o wandru. Ha hutrawa ze mbi, nde yitsonguezao ritseshelwa, no wandzani no warihusu wendao kinyume nasi (1 Butrus 4:3, 4). Ipasa ritsaue : Eba, ngasi pvadzima no wandzao Mungu ? Eba, ridunge ye sharia sha hikima sha hahe ne mahaba ? Eka ndizo ngari pvenuao huka Shetwani yena ndrabo ho hamba : kapvatsi mundru ujo tweï Mungu. — Soma 1 Wakorintho 6:9, 10 ; 15:33.

Ye mahaba ya Mungu uhusu wanadamu yihakinisha huka, ze mbi ne taabu ngazijo zia. O wa onesao dalilu huka ngwa aminio, ngwajo einshi daïma duniani. — Soma Yohana 3:16.