Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 5

Mungu ngena makswada hindrini uhusu ye dunia ?

Mungu ngena makswada hindrini uhusu ye dunia ?

1. Ze habari hindri Mungu ya umba dunia ?

Jehovah hanika ye shipvandre shantsi o wanadamu : ngisho makazi ya hawo. Kaja umba Adam na Hawa ili wajaze ze mbingu ; madza haka haumbu malaïka ha izo (Ayubu 38:4, 7). Mungu hamhentsi mundru mme wa handani harumwa Mbepvoni, mahala mazuri yaparwao zardeni wa Eden (Mwando 2:15-17). Jehovah ha mtamania, ndaye ne zilembwe za hahe ye maesha ya daïma duniani. — Soma Zaburi 37:29 ; 115:16.

Ho mwandoni, badi ye Eden ndo yaka Mbepvo. Adam na Hawa waka waladhimu wajaze shipvandre shantsi he zilembwe za hawo. Halafu, waka waladhimu watawalie ye dunia ha ufanya Mbepvo (Mwando 1:28). Ye shipvandre shantsi kashina uparo angamia. Ngashijo ka makazi ya wanadamu daïma. — Soma Zaburi 104:5.

2. Ze habari hindri, leo, ye dunia yitso Mbepvo ?

Adam na Hawa kwaja tweï Jehovah. Yapvo, ha wadumbiza Mbepvoni. Ye Mbepvo yilatsiwa, kapvatsi wanadamu wa shinda wa yirejeza. Ye Biblu yamba : “ Ye shipvandre shantsi shirendeha mbaha, ho mihononi wa wandru wa peu. ” — Ayubu 9:24. — Soma Mwando 3:23, 24.

Eba, Jehovah kaja shinda ya renda o mpango wa mwando, uhusu wanadamu ? La ! Ye nde mwenye mshindzi. Kaja paro ushua (Isaya 45:18). Ngojo rudisha wanadamu he hali waka mwandoni. — Soma Zaburi 37:11, 34.

3. Namnaje ye Mbepvo yijo rudishiwa ?

Isa, Mfaume yatsaulwa ni Mungu, ngujo rudisha ye Mbepvo duniani. Shefu wa malaïka, Isa ngujo angamiza wendo kinyume na Mungu, harumwa ye nkodo ya Har-Maguedon.  Halafu, ngujo funga Shetwani maha 1000. O wanbuduo Mungu ngwajo vuka no mwangamizo, ha sababu Isa ngujo waongoza na wahifadhwi. Ngwajo einshi Mbepvoni daïma, shipvandre jumwantsi. — Soma Ufunuo 20:1-3 ; 21:3, 4.

4. Wakati hindri ze taabu ngazijo zia ?

Wakati hindri, Mungu ngujo zia ze mbi duniani ? Isa hanika alama yionesao huka o mwiso ukurubia. Ze hali zahe dunia ya leo, zishangazao o uhayati wa wanadamu : izo ngazi onesao huka ngari einshio o mwiso wa dunia ya peu. — Soma Mata 24:3, 7-14, 21, 22.

O wakati wa utawalifu wa maha 1000, Isa ngujo tarumu ye shipvandre shantsi rangu ho mbinguni, ha huzia ze taabu piya (Isaya 9:6, 7 ; 11:9). Kana tsoka Mfaume bahi, sha ngujo ka Kuhani Kuu, ngujo zima madhambi yaho wandzao Mungu. Haïzo, ha Isa, Mungu ngujo towa o uwade, uduhazi no mfo. — Soma Isaya 25:8 ; 33:24.

5. Ndopvi nde ujo einshi Mbepvoni ?

Harumwa le Jumba la Kifaume ngojo hundra wandru wapvendzao Mungu na wamjipvizao.

O wa tweïo Mungu, ndo wajo einshi Mbepvoni (1 Yohana 2:17). Isa ha pveha wana-zioni wa hahe watsahe o wanyekevu, ili wasomesiwa ye hali yaujipviza Mungu. Leo, Jehovah ngu tayarisho ma milioni ya wandru wa einshi Mbepvoni yijao, shipvandre jumwantsi (Tsefania 2:3). Harumwa majumba ya Kifaume ya ma Zahidi wa Jehovah, wandru ngwa fundishao wakaye wandru waume na washe, na wazaya wa bora. O wazaya no wana ngwa ambuduo Mungu pvadzima, ngwa somao ha hu’einshi ha wema, na hufaïdishiha he habari njema. — Soma Mika 4:1-4.