Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 12

Namnaje ukurubia Mungu ?

Namnaje ukurubia Mungu ?

1. Eba, Mungu ngu ishio ze swala piya ?

Mungu ngu laliko wandru pia wamkurubie he swala (Zaburi 65:2). Imma, katsu ishia, yaani katsu kubali ze swala piya. Ha mfano, ze swala za mundru uhadi mundru mshe wa hahe, ngazi pvatsihao (1 Butrus 3:7). Zo sawa ne ze swala za wa Israili wa endelea ne ze mbi, kazijaka huishiliwa. Sha, Mungu ngu kubali ze swala zaho wandru wa tubu, baïshe wafanya dhambi kuu. Huswali Mungu yo sheo. — Soma Isaya 1:15 ; 55:7.

2. Upasa uswali halije ?

Swala, yo ibada ; yapvo, ipasa riswali ye mumbaji wa hatru waye tshe, Jehovah (Mata 4:10 ; 6:9). Wajau, ngasi wakosefu, yapvo, ipasa riswali he le dzina la Isa, ha sababu hafu he ma dhambi ya hatru (Yohana 14:6). Jehovah ngu tukiho ne ze swala za husoma ha moo. Ngu andzo swala zilawanao ho mooni. — Soma Mata 6:7 ; Wafilipi 4:6, 7.

Mumbaji wa hatru, ngu ishio hata ze swala za idukuni (1 Samweli 1:12, 13). Ngu rilaliko rimswalie haïna wakati : o mwandoni no mwisoni wa usiku, wakati wa shahula, no wakati wa taabu, ne zadunga... — Soma Zaburi 55:22 ; Mata 15:36.

3. Ze habari hindri o wa masihi watsanganihao ?

Yo tsi nyangu hukurubiya Mungu, ha sababu ngari enshio pvadzima no wandru watsona imani ho ha Mungu, na watsesheao ye miadi ya usalama ya hahe uhusu shipvandre shantsi (2 Timothausu 3:1, 4 ; 2 Butrus 3:3, 13). Iyo nde  maana, ngasina haja rishirikiana no wandru wanbuduo Mungu, hama ndasi wa rihutajiao. — Soma Waebrania 10:24, 25.

Hushirikiana no wapvendzao Mungu urisaïdia rimkurubie. Mhundrano ne ma Zahidi wa Jehovah, urinika nafasi hutrilwa nvuu he imani yaho wasaya. — Soma Waroma 1:11, 12.

4. Namnaje ukurubia Mungu ?

Ujo shinda ukurubie Jehovah ha ulolea izo usomao harumwa o mrongoo wa hahe. Fikiri uhusu zitrendwa za hahe, ze nyanswia ne miadi ya hahe. O mloleo wunu pvadzima ne swala, ngojo usaïdia o mshukurio zaïdi wa haho, uhusu ye mahaba ne hikima ya Mungu. — Soma Yoshua 1:8 ; Zaburi 1:1-3.

Ujo shinda ukurubie Mungu eka ngo tegemeo na ye na umwamini. Sha, imani, yo hama meya uhutajiao maji. Yi ladhimu ulise ye imani ya haho haïna usiku, ha utunda mshinji wa izo uaminio. — Soma Mata 4:4 ; Waebrania 11:1, 6.

5. Faïda hindri ujo hundra ho kurubia Mungu ?

Jehovah ngu shuhuliho no wa mwandzao. Ngujo shinda ya uhifadhwi, haïna zijo triya hatwari ye imani ne twamaa ya haho, ya hu’einshi ha daïma (Zaburi 91:1, 2, 7-10). Ngu fahamisho ila hali yijo triya ajali o unono ne furaha ya haho. Jehovah ufundisha ye ndziya bora ya hu’einshi. — Soma Zaburi 73:27, 28 ; Yakobo 4:4, 8.