Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 14

Ze habari hindri Mungu ngena organizasion ?

Ze habari hindri Mungu ngena organizasion ?

1. Ze habari hindri, Mungu ya panga le twaïfa la Israïli la hale ?

Mungu ha panga ye zilembwe za Ibrahim ha twaïfa, naye halinika sharia. Ha para le twaïfa linu “ bani Israïli ”, na ha warende wa pvirizi wa ibada ya kweli no mrongoo wa hahe (Zaburi 147:19, 20). Yapvo, ma bani Israïli wajo rendeha baraka yaho wandru wahe ma twaïfa yontsi. — Soma Mwando 22:18.

Mungu ha tsaua ma bani Israïli wa rendehe ma Zahidi wa hahe. Ye histori ya hawo yionesa uka ngapvo baraka zinji ha utweï sharia sha Mungu (Mkumbusho wa Taureta 4:6). Ha wawo, wandru warwajina wajo fundishia hujua Mungu wa kweli. — Soma Isaya 43:10, 12.

2. Ze habari hindri o wa masihi wa kweli wa pangiha ?

Baada muda, Israïli halatsa kibala ya Mungu. Yapvo, Jehovah ha badili le twaïfa linu ha mtsanganiho wa masihi (Mata 21:43 ; 23:37, 38). Leo, badala ye ma bani Israïli, o wa masihi wa kweli ndo wamrumishiao ha ma Zahidi wa Jehovah. — Soma Zitrendwa 15:14, 17.

Isa ha panga wana-zioni wa hahe ili wa tekeleze, na hufanya wana-zioni wa saya harumwa ma twaïfa piya (Mata 10:7, 11 ; 24:14 ; 28:19, 20). Ye hazi yinu yikazihaniha leo, o mwiso lahe le dunia la peu la leo. Mara ya handani uhusu ye hadisi ya ulemengu, Jehovah utsanganya harumwa ibada ya kweli, ma milioni ya wandru wa twaïfa piya (Ufunuo 7:9, 10). O wa masihi wa kweli wa pangiha ha hutriana jitihadi na husaïdiana. Harumwa le dunia piya, ngwaona msomo mdzima walawa ne Biblu, harumwa mabunjilio ya hawo. — Soma Waebrania 10:24, 25.

 3. Namnaje, ye organizasion ya ma Zahidi wa Jehovah yandisa ?

Mkabala wa maha 1870, ikayo ya wana-zioni wa Biblu, wa funua ze kweli za Mungu, za diwazilwa rangu hale. Wakati wa elewa huka Isa ha panga o mtsanganiho wa masihi ili wa tekeleze, wa renge anzma ya hutekeleza uhusu o Ufaume wa Mungu harumwa le dunia piya. Ye tarehi 1931, wa renge le dzina la ma Zahidi wa Jehovah. — Soma Zitrendwa 1:8 ; 2:1, 4 ; 5:42.

4. Namnaje ma Zahidi wa Jehovah wa pangiha ?

Harumwa ye karne ya handa, mitsanganiho wa masihi wa tsanbalia harumwa ye ma twaïfa menji, ngwa dungao uongozi wahe le Baraza la mswarafa, likubalio Isa hama nde shefu la mtsanganiho. Sawa sawa, leo, ma Zahidi wa Jehovah ngwa dungao ongozi la Baraza la mswarafa. Le Baraza la mswarafa la wa taalamu linu, wa swarifuo ma shirika ya tafsirio, na hushapa na hutrangaza zio zi somesao ye Biblu, harumwa lugha 600 zaïdi. Nge triao jitihadi za ki Mungu, na mongozo, harumwa mitsanganiho 100 000 zaïdi, harumwa le dunia piya. Haïna mtsanganiho mdzima, wandru wa hodari ngwao wapvirizi. Ngwa tundao ha mahaba, “ kikundi ” la Mungu. — Soma 1 Butrus 5:2, 3.

Ma Zahidi wa Jehovah, wa pangiha ili wa tekeleze habari njema yahe Biblu, na wa somese wana-zioni. Hama ndo ma swahaba, ngari tekelezao nyumba ha nyumba (Zitrendwa 20:20). Ngari somesao bure tu, wandru wandzao wajue ye kweli yahusu ye Biblu. Sha karitsi organizasion basi. Ngasi familli, yiliona mbaba mwinyi mahaba : ngasi wananya na wana washe wa shuhulihanao (2 Wathesaloniki 1:3). Ha sababu, wa pangiha ili wajipvize Mungu, na husaïdia wasaya, o wanbuduo Jehovah ngwao familli yiliona furaha zaïdi duniani. — Soma Zaburi 33:12 ; Zitrendwa 20:35.