Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 9

Namnaje ye familli ya haho yijo shinda yikayena furaha ?

Namnaje ye familli ya haho yijo shinda yikayena furaha ?

1. Ze habari hindri ye ndola yo muhimu uhusu ye furaha ya familli ?

Jehovah ha trungu habari njema, na Mungu mwenye furaha, ngu andzo ze familli zikaye furahani (1 Timothausu 1:11). Yeye nde ye hentsi ye ndola. Ye ndola ya halalishiwa ne sharia, yo hunika furaha harumwa ye familli, ha sababu nge baliao maoni ya amani harumwa o walolana no wana. O wa masihi ngwa ladhimuo wastehi ye sharia sha daula uhusu ye ndola. — Soma Luka 2:1, 4, 5.

Namnaje Mungu ya onao ye ndola ? Ngu andzo wandru wa fungatsane daïma baïna mundru mme na mundru mshe. Jehovah ngu andzo, ye mundru mme ne mundru mshe wakaye waminifu baïna ya hawo (Waebrania 13:4). Yeye uyenga ye twalaka (Malaki 2:16). Sha ngu ruhusu o wa masihi wa towe twalaka, eka ye mundru mme au mundru mshe ha fanya zina. — Soma Mata 19:3-6, 9.

2. Namnaje mundru mme na mundru mshe, ngwa ladhimuo wa tutubiana ?

Jehovah ha umbu mundru mme na mundru mshe ili ukamilishiana harumwa ye ndola (Mwando 2:18). Haki, shefu wa familli nde mundru mme ; ngena dhwamana ya huwanika ze haja za hawo, na huwasomesa manrifa ya Mungu. Ngu ladhimu ya mwandze ha jitihadi ye mundru mshe wa hahe. Mundru mme na mundru mshe ngwa ladhimuo wandzane tsena wastehilana. Ha sababu mundru mme na mundru mshe ngwao wakosefu, ye furaha ya ndolani ndo fundishiya huswamilihana. — Soma Waefeso 4:31, 32 ; 5:22-25, 33 ; 1 Butrus 3:7.

 3. Eba, ngamu ladhimuo mlawane harumwa ndola yitsona furaha ?

Eka nyo waili kamutsu shuhuliana, namu fanye jitihadi mpvendzane ha mahaba (1 Wakorintho 13:4, 5). O mrongoo wa Mungu kotsu nika waswiya ya mlawano, hama ndziya ya hutowa ze mashaka za ndolani. — Soma 1 Wakorintho 7:10-13.

4. Wa trotro, Mungu ngu hutajio hindri na nyi ?

Jehovah ngu andzo mukaye furahani. Ngu mnikoni ze nyanswiya bora ili mprofite o ushababi wa hanyu. Ngu andzo mhundre faïda yahe hikima no ujuzi yaho wa mzayani (Wakolosia 3:20). Mungu, mumbaji wa hanyu, ngu andzo wajau mujue furaha ha mwishilia, ndaye ne mwana wa hahe. — Soma Mhubiri 11:9–12:1 ; Mata 19:13-15 ; 21:15, 16.

5. Wazaya, namnaje ya uhakikisha ye furaha yaho wana wa hanyu ?

Yiladhimu mufanye hazi ha kuu ili hunike shahula, nyumba, na mavasi o wana wa hanyu (1 Timothausu 5:8). Sha, ili wa undre furaha, yiladhimu wajau, muwafundishe wa pvendze Mungu na waji rentsi wa somesiwa niye (Waefeso 6:4). Namna muonesao ye mahaba ya hanyu usoni mwa Mungu, ngayi wazaïnio. Eka, o ulezi wa hanyu ngo temegeao no Mrongoo wa Mungu, ngawujo wapanga. — Soma Mkumbusho wa Taureta 6:4-7 ; Mithali 22:6.

O wana ngwajo utaruha, eka ngo wa trio jitihadi na wafereshea. Ngwao na haja wajau, wa rekebeshiwa na wa tretrelewa. Ulezi hama nda wunu, wo wa hifadhwi na twabia, yijo watsoza furaha (Mithali 22:15). Sha, ulezi kotsu ladhimu hukaye mdziro wala mbopvu. — Soma Wakolosia 3:21.

Ma Zahidi wa Jehovah, watrangaza zio zinji za kusudiwa o wa zaya no wana. Ye zio zinu zilawane Biblu. — Soma Zaburi 19:7, 11.