Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 2

Mungu oyi ndo ?

Mungu oyi ndo ?

1. Ze habari hindri riambuduo Mungu ?

Mungu wa kweli nde yaumba zindru piya. Kana mwando wala mwiso (Zaburi 90:2). Ye nde aswili wa habari njema zilio harumwa ye Biblu (1 Timothausu 1:11). Rangu ye nde ya riumba, yipasa rimwanbudu waye tshe. — Soma Ufunuo 4:11.

2. Mungu oyi je ?

Kapvatsi mundru yajo shinda yaone Mungu, ha sababu katsina mwili hama ndo wa hatru, sha yeye Roho (Yohana 1:18 ; 4:24). Imma, ngarijo shinda rirambue o undru wa Mungu harumwa zindru ya umba. Mfano, wenji wa marunda na mabauwa, ya rionesao ye mahaba ne hikima ya hahe. O uhuu kabisa wa o ulemengu ngu shahidiza o ushindzi wa hahe. — Soma Waroma 1:20.

Ngarijo hona zaïdi o undru wa Mungu ha usoma ye Biblu. Mfano, nge rambiao izo Mungu yandzao nizo yatso andza, ne hali yaonao wanadamu, ne namna ya fanyao harumwa ze hali bali na bali. — Soma Zaburi 103:7-10.

3. Eba Mungu ngena dzina ?

Isa hamba : “ Mbaba wa hatru ulio ho mbinguni, dzina la haho na litukuzilwa ” (Mata 6:9). Mungu ngena swifa zinji, imma, yena dzina dzima. Le dzina linu lorongolwa holiho nde ze lugha. Ha shikomori, Jehovah. Sha baadhwi ngwa rongoao “ Yahweh ”. — Soma Zaburi 83:18.

Harumwa Biblu zinji, le dzina la Mungu lika libadilishilwa ha swifa hama Bwana au Mungu. Lakini, aswili, ye Biblu yika hubalia le dzina la mungu mara 7000 zaïdi. Isa ha juliza le dzina linu hosoni mwa wanadamu. — Soma Yohana 17:26.

 4. Eba, Jehovah ngu shuhuliho nasi ?

Hama mbaba wa mahaba oyi, Mungu ngu rirendo zema ha wakati mwinji.

Holiho nde ze taabu zinji, eba, Jehovah ngu shuhuliho nasi ? Baadhwi ndo wa fikirio huka ngu ritaabisho haurilauza, sha izo tsi kweli. — Soma Yakobo 1:13.

Mungu hanika mwanadamu uhuru wa anzimio. Eba, ngari pvendzao o uhuru wa utsahua ili rirumishie Mungu (Yoshua 24:15) ? Sha, wandru wenji ngwa tsauao warende nayi wandru wa saya, iyo nde maana wenji wa taabihao. Jehovah ye huzuniha ha uona o udhuluma. — Soma Mwando 6:5, 6.

Jehovah ngu shuhuliho nasi. Ngu andzo rieinshi furahani. Tsi hale pvanu, ngujo towa ze taabu no wandru wa zitsongezao. Ho lindiya, ngena sababu njema yaziruhusuo wakati mshashi. Msomo wa 8 ngujo rambia ye maana ya izo. — Soma 2 Butrus 2:9 ; 3:7, 13.

5. Namnaje wasi hukurubia Mungu ?

Jehovah ngu rihutajio rimkurubie ha umomba. Ngu shuhuliho na haïna mundru wontsi (Zaburi 65:2 ; 145:18). Nge tayari ya huswamihi. Ngu ono ze jitihadi za hatru ili rimjipvize, baïshe karitsu shinda daïma. Yapvo, baïshe ngasi wakosefu, hakika, ngarijo shinda rikayena mifungatso mema pvadzima na Mungu. — Soma Zaburi 103:12-14 ; Yakobo 4:8.

Ha sababu, Jehovah ha rinika o uhayati, ngari ladhimuo rimwandze raha na mundru wontsi (Markus 12:30). Zaïdi ngo moneso mahaba ya haho ya umjua na ufanya izo yandzao, zaïdi ngo ko karibu naye. — Soma 1 Timothausu 2:4 ; 1 Yohana 5:3.