Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 4

Isa oyi ndo ?

Isa oyi ndo ?

1. Uhaï wa Isa wandisa namnaje ?

Swifa hindri za Isa, zaka utsongeza o wanadamu wakaye karibu naye ? — MATA 11:29 ; MARKUS 10:13-16.

Tafauti yaho wanadamu, Isa ha einshi ho mbinguni hama daïka, kabla ya zalwa duniani (Yohana 8:23). Haka nde le bumbwa la handani la Mungu, na ha renge funvu harumwa zindru za umbwa piya. Jehovah nde ya mumba waye wayetshe ; iyo nde maana ya parwao “ mwana wa Mungu ” (Mata 16:16 ; Yohana 1:14). Isa hakaya wakala wa mungu, iyo nde maana, ya parwao “ o Mrongoo ”. — Soma Mithali 8:22, 23, 30 ; Wakolosia 1:15, 16.

2. Ze habari hindri Isa yahaja duniani ?

Mungu hapveha ye Mwana wa hahe, rangu ho mbinguni, ho mbani wa Mariam yakana bigra. Yapvo, Isa kaja zalwa na mbaba mwanadamu (Luka 1:30-35). Haja shipvandre jumwantsi 1) ili ya somese ze kweli zahusu Mungu, 2) ili ya rifundishe o mfano wa hahe ha hufanya ye nyandzo ya Mungu baïshe ngapvo taabu, na 3) ili ya nike uhayati mkamilifu wa hahe “ hama fidia ”. — Soma Mata 20:28.

3. Ze habari hindri ngasina haja na fidia ?

Fidia yo nde beï ya ulipva ili ukomboe mundru ya risiziwa na hufa (Mroho 21:29, 30). Mungu kaja kusudia wanadamu wa duhaye na wafe. Namnaje rizijuao ? Mungu hambia Adam, mundru mme wa handani, eka kuja tweï (yaani dhambi) ngujo hufa. Yapvo, eka Adam kaja fanya le dhambi, kajajo paro hufa (Mwando 2:16, 17 ; 5:5). Holiho ye Biblu, yeye nde sababu ya ho mfo  “ wajilia ” wanadamu duniani. Adam harithisha o wandru wa mdunga le dhambi ne andhabu ya halo, yaani, o mfo. Ngasina haja ne fidia ili rikombolwe ne andhabu ya mfo, rarithi na Adam. — Soma Waroma 5:12 ; 6:23.

Ndopvi ngujo shinda ya lipve ye fidia ili ya rikombowe no mfo ? Kapvatsi mundru mkosefu ujo shinda ya lipve madhambi ya wandru wasaya, hauka, wakati mundru ya hafa, ngu lipvo madhambi ya hahe tu. — Soma Zaburi 49:7-9.

4. Ze habari hindri Isa yahafa ?

Kinyume nasi, Isa haka mkamilifu. Yapvo, kajaka utajia yafe he madhambi ya hahe — kaja paro ufanya dhambi. Isa hafu he madhambi ya hatru. Mungu hapveha ye Mwana wa hahe yafe hasi, ili ya shahidize ye mahaba yanjabu ya hahe, hosoni mo wanadamu. Isa wajau, ha onesa mahaba, wakati yatweï Mbaba hahe, ha unika uhayati wa hahe he madhambi ya hatru. — Soma Yohana 3:16 ; Waroma 5:18, 19.

5. Eba leo, Isa ngu fanyo hindri ?

Wakati yaka duniani, Isa ha pvonesa o wawade, ha baathwi o wahafa na uhuyi wandru waka ne ze taabu. Ha honesa izo yajo fanya o wakati ujao uhusu o wanadamu wa tweïo (Mata 15:30, 31 ; Yohana 5:28). Mungu ha rejeza Isa shiumbe sha roho, baada ya hafa (1 Butrus 3:18). Halafu, Isa halindi ho upande wa mhono mme wa Jehovah, hata wakati Jehovah ya mnika ye ezi ya Ufaume wa dunia piya (Waebrania 10:12, 13). Leo yinu, ngu rumo ho mbinguni, no wana-zioni wa hahe ngwa trangazao ye habari njema ya Ufaume yinu, harumwa le dunia piya. — Soma Danieli 7:13, 14 ; Mata 24:14.

Karibu pvanu, Isa ngujo rumia ushindzi wa ufaume wa hahe ili ya hatimishe ze taabu piya no wazi tsongezao. Wandru piya wa aminio Isa ho mtweï, ngwajo hu’einshi harumwa Mbepvo duniani. — Soma Zaburi 37:9-11.