Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 15

Ze habari hindri upasa hudunge msomo wa habari njema ?

Ze habari hindri upasa hudunge msomo wa habari njema ?

1. Faïda hindri ujo hundra no mtwalaa wahe Biblu ?

Bila shaka, le gazeti linu liusomesa o mshinji waye Biblu, ili ujadidishe ye mahaba ya haho na Mungu. Mahaba yayo nga utajiao yadumulwa (1 Butrus 2:2). Ujo shinda hu’einshi daïma eka ngo endeleo hukurubia Mungu, ha hutwalia o mrongoo wa hahe. — Soma Yohana 17:3 ; Yuda 21.

Kadiri ngo juo Mungu, kadiri ye imani ya haho ngejo hujadidiha. Ye imani nge ruhusuo ujipvize Mungu (Waebrania 11:1, 6). Nge tsongezao utubu na ubadilishe ula mweinshi wa haho. — Soma Zitrendwa 3:19.

2. Namnaje ujuzi wa haho wa Mungu ujo faïdisha wasaya ?

Ujo shinda ukaye karibu na Jehovah.

Bila shaka, ngo ono yo muhimu ya wambia wandru izo usomao : sisi piya rijipviwa ribalie habari njema. Ho hudunga o msomo wa Biblu, ngojo jua urumie ili ueledze imani ya haho yahusu Jehovah ne habari njema ya hahe. — Soma Waroma 10:13-15.

Wenji ngwa tekelezao habari njema usoni mwa wandzani wa hawo ne le daho la hawo. Kana taratibu. Holiho wambe ye dini ya hawo yo ndrabo, wa pvumbulie ze miadi za Mungu piya. Eshelea huka kawaïda zitrendwa za nyandzo zo muhimu rahana mirongoo. — Soma 2 Timothausu 2:24, 25.

3. Namnaje o mfungatsano wa haho ujo dumu ndawe na Mungu ?

O mtwalaa wa mrongoo wa Mungu ujo usaïdia huhuwe shiruhiya. Ha mbapvi ha mbapvi, ujo kana mfungatsano mwema swafi pvadzima na Jehovah. Ujo jimilikisha naye, ha hurendeha mundru wahe familli ya hahe. — Soma 2 Wakorintho 6:18.

 4. Namnaje yaudumisha maendeleo ya ki Mungu ?

Ngujo fanya maendeleo ya shiruhia ha utwalia ye Biblu (Waebrania 5:13, 14). Tsaha msaada ho hahe shahidi wa Jehovah ili utwalie ye shio Qu’enseigne réellement la Bible ? Zaïdi ngo endeleo no msomo wa haho, zaïdi ye maesha ya haho ngayajo ka furahani. — Soma Zaburi 1:1-3 ; 73:27, 28.

Habari njema zapvumbulwa harumwa le gazeti linu zilawana Jehovah, Mungu mwinyi furaha. Ngojo ka karibu naye ha hukurubia o wa mwambuduo (Waebrania 10:24, 25). Ho fanya jitihadi ya umjipviza, ngojo endelea harumwa uhaï wa kweli, o uhayati wa daïma. Ukurubia na Mungu, yo nde ndrongoo njema zaïdi ujo shinda ufanye. — Soma 1 Timothausu 1:11 ; 6:19.