Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 3

Eba kweli, habari njema ya Biblu, yi lawa hoha Mungu ?

Eba kweli, habari njema ya Biblu, yi lawa hoha Mungu ?

1. Ndopvi nde yatrunga ye Biblu ?

Ye habari njema ikao o wanadamu ngwajo einshi daïma duniani, ngiyo harumwa ye Biblu (Zaburi 37:29). Ye Biblu yi jimiliha ha zio 66. Mungu harumia wandru wa imani 40 ili wandzihe ye Biblu. Mtrume Musa handziha zio zitsanu za handani, ngapvo maha 3500. Le swahaba Yohana ha andziha ye shio sha mwiso, ngapvo zaïdi ya maha 1900. Ye fikira ya ndopvi, wandzishi wahe Biblu ndo wandziha ? Tsi fikira za hawo, sha za Mungu, ha sababu, Mungu ha wa wongoza he ruhul kudus ya hahe (2 Samweli 23:2). Yapvo, Jehovah Mungu nde yatrunga ye Biblu. — Soma 2 Timothausu 3:16 ; 2 Butrus 1:20, 21.

2. Namnaje yauka yakini huka ye Biblu yilawa na Mungu ?

Ngari juao huka ye Biblu yilawa na Mungu, ha sababu, zambwa ye zijoka hujiri ha ukamilifu. Kapvatsi mundru ujo shinda yafanye izo (Yoshua 23:14). Mungu mwenye mshindzi waye tshe, ndo ushindo yambe izo zijoka hujiri, ha ukamilifu. — Soma Isaya 42:9 ; 46:10.

Bila shaka, shio sha Mungu sho kashina ja hama ndisho. Mfano ye Biblu. Ye Biblu yitrangazilwa mamiliari menji, na harumwa lugha majana menji. Baïshe ngiyo yahale, ye Biblu yikubaliana ne sayansi. Wandzishi 40 piya wa hayo, kwaja enda kinyume baïna ya hawo *. Ye Biblu, ngayi onesao anlama kuu ya mahaba ya Mungu. Leo, ngayi shindao yibadilishe maesha ya wandru. Iyo nde maana ma milioni ya wandru, ngwa kubalio huka ye Bilbu yo ndo Mrongoo wa Mungu. — Soma 1 Wathesaloniki 2:13.

 3. Ye Biblu, yirongoa hindri ?

Ye Biblu yikaziha na habari njema, maana Mungu ngena mpango mwema wahusu o wanadamu. Ngayi elezao, namnaje, rangu mwandoni, o wanadamu walatsa ye sheo sha hu’einshi Mbepvoni, na namnaje Mungu ngujo rejeza ye Mbepvo. — Soma Ufunuo 21:4, 5.

Ye shio sha Mungu shinu ngishona sharia na kanuni na ze nyaswia. Na wajau, ye Biblu ngayambao ye hadisi ya husuyana Mungu no wanadamu ; yi pvenua ze swifa za Mungu. Yapvo, ye Biblu ngejo shinda yiujulize Mungu. Nge elezao namnaje ujo rendeha mwandzani na Mungu. — Soma Zaburi 19:7, 11 ; Yakobo 2:23 ; 4:8.

4. Namnaje ujo shinda uelewe ye Biblu ?

Le gazeti linu, ngalijo usaïdia ha huelewa ye Biblu, he namna Isa yafanya. Haka hurenga namba baada namba harumwa ye Biblu, halafu, haka yeledza “ ye maana ya Mandzishi Matukufu ”. — Soma Luka 24:27, 45.

Habari njema zalawa na Mungu, yo ujipviza swafi. Sha, wandru wenji kwatsu shuhuliha, wa saya wa tukiwa nizo. Imma, utsi ziye ! Ha hutsaha ujue Mungu, ngojo einshi furahani daïma. — Soma Yohana 17:3.

 

^ § 3 Angalia le gazeti Un livre pour tous.