Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mazahidi ya Jehovah

Shikomori (Ngazidja)

Habari njema zalawa hoha Mungu !

 MSOMO 13

Ngapvo habari njema hindrini uhusu ze dini ?

Ngapvo habari njema hindrini uhusu ze dini ?

1. Eba, ze dini zontsi zo njema ?

Ngapvo wandru wa kweli harumwa ze dini piya. Ye habari njema, ndo huka Mungu ngu wa ono, na ngu shuhuliho nawo. Ha bahati mbi, rangu hale, ye dini nge rumiliwao ha ndrongoo mbi (2 Wakorintho 4:3, 4 ; 11:13-15). Yahusu raportaji, baadhwi za dini ngazi rengao funvu harumwa uteroristi, uhutimisha kabila, nkodo, uvamizi wa wana (yaani, kantsimwana wende). Yo aïbu kuu uhusu o wa aminio ha ukweli ! — Soma Mata 24:3-5, 11, 12.

Wakati ikao ye dini ya kweli utukuza Mungu, ze dini za ndrabo zimtukia. Ze dini za ndrabo ngazi somesao fikira zitsio harumwa ye Biblu, ndrongoo ndrabo uhusu Mungu no wahafa. Sha, Jehovah ngu andzo wanadamu wajue ye kweli ya mhusu. — Soma Ezekieli 18:4 ; 1 Timothausu 2:3-5.

2. Ngapvo habari njema hindrini uhusu ze dini ?

Bahati njema, Mungu katsu gangiwa ne ze dini zambao ngazi mwandzao, sha ngizo mihononi ha Shetwani (Yakobo 4:4). Harumwa ye Biblu, ze dini za ndrabo piya ngazi parwao “ Babiloni Mkubwa ”. Babiloni, uwo mji wa hale ikao ye ibada ya ndrabo yizalwa, baada ye dharuba ya Nuhu (ye tufani). Karibu, Mungu ngujo hatimisha ze dini zi hadayao na uwamivu wanadamu. — Soma Ufunuo 17:1, 2, 5, 16, 17 ; 18:8.

Sha habari njema ketsu ziya yapvo : Jehovah katsu diwaza wandru wa kweli watsambalia harumwa ze dini za ndrabo zilio harumwa duniani piya. Ngu wa tsanganyo ili ya wa somese ye kweli. — Soma Mika 4:2, 5.

 3. Wandru wa kweli wapasa wa fanye hindri ?

Ye dini ya kweli yo utsanganisa ha udzima o wanadamu, rangu leo.

Jehovah ngu shuhuliho no wandru wa pvendzao o wema ne kweli. Ngu wa hafilisho wa lawe harumwa ze dini za ndrabo. Mundru uandzo Mungu, nge tayari ya fanye mabadilisho ili yamjivize. — Soma Ufunuo 18:4.

Ye karne ya handa, wandru wa kweli wa kubali ha furaha habari njema yatekeleziwa ne ma swahaba. Jehovah ha wasomesa ndziya ya nyumeni, ya furaha zaïdi, na makswada na twamaa njema. Ngwao mifano mema na sisi, ha sababu, wa kubali habari njema zinu, ha utriya Jehovah ho mwandoni harumwa ye maesha ya hawo. — Soma 1 Wathesaloniki 1:8, 9 ; 2:13.

Jehovah ngu karibisho wala wa rantsi ze dini za ndrabo, wakaye wanbuduo ha kweli harumwa le daho la hahe. Eka ukubali mlaliko wa hahe, ujo ka mwandzani wa hahe, ujo hundra daho la upvendza — na wala wa mwanbuduo — no uhayati wa daïma. — Soma Markus 10:29, 30 ; 2 Wakorintho 6:17, 18.

4. Namnaje Mungu ngujo jipvidza ye dunia piya ?

Ye hukma ijao ya ze dini za ndrabo, yo habari njema. Iyo hutruliza dunia piya na hukadamiza. Ze dini za ndrabo kazina hupoteza, kazina huwanyisa wanadamu, abadan. O wanadamu wontsi, ngwajo ka harumwa ibada ya Mungu mdzima wa kweli. — Soma Ufunuo 18:20, 21 ; 21:3, 4.