Aller au contenu

Aller au sommaire

 MSOMO 1

Habari njema zilio ndazi ?

Habari njema zilio ndazi ?

1. Mungu ngena habari hindrini na si ?

Mungu ngu andzo wanadamu waeinshi furahani duniani. Haumbu le dunia ne zilio zontsi piya, ha sababu ngu randzo. Tsi hale pvanu, ngujo tamania o wanadamu dunia nyizuri. Ngujo ritruliza haïna usikitifu wontsi. — Soma Yeremia 29:11.

Kapvatsi sirikali yitsoka yontsi, ya shinda ya towa o upeu, o wade, wala mfo. Imma, ngapvo habari njema : karibu pvanu, Mungu ngujo badilisha ze sirikali za wanadamu he ya hahe. Ye maraïa ya sirikali ya hahe ngwajo hu’einshi hausalama na afiya njema. — Soma Isaya 25:8 ; 33:24 ; Danieli 2:44.

2. Maana hindri ze habari njema zinu zilio dharura ?

Ndo wakati ikao Mungu ngujo hatimisha wandru wa peu duniani, yapvo, ze taabu ngazijo ziya (Tsefania 2:3). Ye ngazijo hujiri ndi ? Ye zipvirao leo, zishangazao wanadamu, zirongolwa harumwa o mrongoo wa Mungu, ye Biblu. Izo rionao leo, ngazi onesao huka o ukombozi wa Mungu nguo karibu. — Soma 2 Timothausu 3:1-5.

3. Ye ngari ladhimuo rifanye hindri ?

Ngari ladhimuo ritsahe rijue Mungu he Biblu. Ngiyo hama baruwa la lawa na mbaba wa mahaba, ya randzishia. Ngali rambiao izo ya pasa rifanye ili rihundre maesha mazuri leo, na hu’einshi daïma duniani tsi hale. Ambese, baadhwi kwana ujiviwa wa uone usaïdilwa ujue ye Biblu. Imma, utsi pvire ne shabaha shema shinu ili uhundre maesha mazuri. — Soma Mithali 29:25 ; Ufunuo 14:6, 7.