Aller au contenu

Aller au sommaire

Ishilia ha umakini ye majawabu ya masuala yanu

Ishilia ha umakini ye majawabu ya masuala yanu
  1. Ze habari hindri ngiyo ndziro hufanya njema ? (1 But 5:8 ; Rom 12:2 ; Rom 7:21-25)

  2. Huwala uhusu o mwili iyo hufasiri hindri na namnaje huzia hufanya izo ? (Gal 6:8)

  3. Usoni mwa ndopvi ngari ladhimuo « rifanye njema » ? (Gal 6:10)

  4. Namnaje ngari shindao riwale uhusu ye ruhu ? (Gal 6:8)

  5. Ngarijo vuna hindri eka karitsu jirantsi razingarwa na ulemevu ? (Gal 6:9)