Aller au contenu

Aller au sommaire

Barnamaji ya le kungomanyo la mzunguho 2017-2018 pvadzima ne mvirilizi wa mzunguho

Pvenua ye barnamaji ya le kungomanyo la mzunguho linu, yiliona hutuba ndraru zahe mvirilizi wa mzunguho.

Utsi zie hufanya njema !

Ze habari hindri iyo ndziro hufanya njema, sha ye yijo risaïdia ritimizi hindri ?

Ishilia ha umakini ye majawabu ya masuala yanu

Ye majawabu ya masuala yanu ngayajo juliziwa harumwa le kungomanyo.