Aller au contenu

Tiatri ya lawa na usomaji wa kibiblu

Fikiri hadisi za kibiblu ha huziishia au huzipvahua. Ngazi dunganao na sauti, jimbo na maeledzo. Video harumwa lugha ya bubu ngizo tayari wajau.

Tsungua ye lugha pvoharimwe listi, na rema harumwa Tafiti ili uone tiatri ya lawa na usomaji wa kibiblu he hali yalio harumwa ye lugha yinu. Andziha funvu lahe maadini ili uheze ilani ya tiatri ya lawa na usomaji wa kibiblu ya lingana.

 

Uhusuyana na zinu, kazitsi apvaha harumwa ye lugha yinu.

Ye zilio ze nyikandreni zadunga ngizo harumwa lugha yinu :