Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Sucursal ne cani riganna

Cayuni invitardu lii chigánnaluʼ sucursal stidu ne imprenta. Biiyaʼ paraa nuucani ne pora zanda cheluʼ para guluíʼcabe lii ximodo lugar ca.

Madagascar

Vavolombelon’i Jehovah

Lot 1207 MC

Mandrosoa

105 IVATO

MADAGASCAR

+261 2022-44837

+261 3302-44837 (Celular)

Cani riganna

Lunes a viernes

7:30 a 11:00 a. m. ne 1:00 a 4:00 p. m.

Biaʼ rindaani: 1 h

Galán gannuʼ ndiʼ

Ndaaniʼ sucursal riʼ raca traducir publicación ni caníʼ de Biblia lu diidxaʼ malgache, tankarana, tandroy ne vezo, ne rúnicabe grabación para gucaadiaga binni lu diidxaʼ malgache. Laaca ruuyacabe dxiiñaʼ runi gadxe gayuaa neza binni ridagulisaa, ne guiráʼ beeu ruseendacabe jma de chupa gayuaa setenta mil libru ne folletu ne jma de xhoopaʼ gayuaa mil revista.

Gundeteʼ ti folletu para gacané lii guiéneluʼ.