Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ti exposición de Biblia ni cusisaca lá Jiobá

Ti exposición de Biblia ni cusisaca lá Jiobá

Dede lu iza 2013 bixeleʼ ti exposición stiʼ Biblia ra central mundial, huadiicabe stale Biblia risaca ne huaxiéʼ rihuinni para gaca cani jma stale. Lade cani zeeda la Políglota complutense ne primé edición stiʼ King James Versión (ni runibiáʼcabe diidxastiá casi Versión del Rey Jacobo) ne Nuevo Testamento stiʼ Erasmo ni biree lu diidxaʼ griegu.