Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

GUCANÉ BIBLIA LAACABE PARA BICHAACABE

Guneʼ xhiiñaʼ Jiobá nga ni rudii stipa naa

Guneʼ xhiiñaʼ Jiobá nga ni rudii stipa naa

Ti versículo stiʼ Biblia gucané Hércules guʼyaʼ zanda gucueeza laca laa.