Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Predicación ca lugar jma zitu: Irlanda

Predicación ca lugar jma zitu: Irlanda

Ra yegucheeche ti familia diidxaʼ ndaaniʼ ti guidxi huiiniʼ gucané ni laacaʼ chuʼcaʼ tobi si.