Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Cayuni ofrecer Dios ti futuro galán cani deguyoo

Cayuni ofrecer Dios ti futuro galán cani deguyoo

Biiyaʼ ximodo bichaa Biblia xquendanabani ti binni deguyoo (Salmo 68:6).