Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Viernes

Viernes

DIOS PEʼ NGA CUSIIDIʼ LAANU GANNAXHIISAANU (1 TESALONICENSES 4:9).

SIADÓʼ

 HUADXÍ

 • 1:25 Videu musical

 • 1:35 Canción 107

 • 1:40 SERIE DE DISCURSU: Qué ziuu dxi guirá guendarannaxhii...

 • 2:50 Canción 141 ne anunciu

 • 3:00 SERIE DE DISCURSU: Lu cani bizáʼ Jiobá rihuinni guendarannaxhii stiʼ

  • Casi guibáʼ (Salmo 8:3, 4; 33:6)

  • Guidxilayú (Salmo 37:29; 115:16)

  • Ca yaga ca (Génesis 1:11, 29; 2:9, 15; Hechos 14:16, 17)

  • Ca maniʼ (Génesis 1:27; Mateo 6:26)

  • Xcuerpu binni (Salmo 139:14; Eclesiastés 3:11)

 • 3:55 Riguu jneza Jiobá cani nadxii (Hebreos 12:5-11; Salmo 19:7, 8, 11)

 • 4:15 Gusihuínninu nadxiisaanu (Colosenses 3:12-14)

 • 4:50 Canción 130 ne oración guiluxené ni