Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 NDAA 20

Ximodo runi Grupu ni Zaniruʼ xhiiñaʼ

Ximodo runi Grupu ni Zaniruʼ xhiiñaʼ

Grupu ni guzániruʼ lu primé siglu

Cayuundacabe ti carta ni biseendaʼ grupu ni guzániruʼ

Lu primé siglu que guyuu «ca apóstol ne [ca binnigola ni guyuu Jerusalén]» lu ti grupu ni guzániruʼ ndaaniʼ xquidxi Dios, ne laacabe nga gudíxhecabe ximodo guni ca xpinni Cristu dxiiñaʼ, zaqué nga beeda gácacabe ti grupu huiiniʼ ni guníʼ pur ca xpinni Cristu ni bibí (Hechos 15:2). Para gunda guyuucabe tobi si ora gudixhe íquecabe gúnicabe xiixa, biiyacabe xiná Stiidxaʼ Dios ne bidiicabe lugar gacané espíritu santu stiʼ Dios laacabe (Hechos 15:25). Cásica dxiqué, yanna riʼ laaca nuu ti grupu de hombre ni zaniruʼ ndaaniʼ xquidxi Dios ne lácabe Grupu ni Zaniruʼ.

Laacabe nga riquiiñeʼ Dios para guni ni na. Ca xpinni Cristu ni bibí ni nuu lu Grupu ni Zaniruʼ nabé rucaa íquecabe gúʼndacabe Stiidxaʼ Dios ne nánnacabe ximodo zanda gaca dxiiñaʼ ndaaniʼ xquidxi Dios, ne ximodo gusiénecabe laacaʼ xiixa ni cadi cayénecaʼ. Guiráʼ semana ridagulisaacabe para gúʼyacabe xi caquiiñeʼ ca binni ridagulisaa ni nuu lu guidubi naca Guidxilayú. Ne cásica guca lu primé siglu que, riquiiñecabe cani zeeda lu Biblia para gábicabe ca xpinni Cristu xi zanda gúnicaʼ, nuu tiru rúnicabe ni pur carta ne nuu tiru riquiiñecabe ca binnigola ni riganna ca neza binni ridagulisaa o xcaadxi xpinni Cristu. Zacá racanécabe xquidxi Dios chuʼ tobi si lu cani riníʼ ique ne lu cani runi (Hechos 16:4, 5). Ne laaca Grupu ni Zaniruʼ ca nga riguixhe ximodo guiziidiʼ binni de Dios, riguucabe gana ca xpinni Cristu para gucheechecaʼ stiidxaʼ Reinu ne ruuyacabe tu laa zanda guni xiixa dxiiñaʼ ndaaniʼ xquidxi Dios.

Rinándacabe ni na espíritu stiʼ Dios. Grupu ni Zaniruʼ riʼ ruyubi gacané Jiobá laa, Dios ni runi mandar guibáʼ ne lu guidubi naca Guidxilayú. Laaca ruyubi mozo riʼ gacané Jesús laa, ni naca Xaíque stiʼ neza binni ridagulisaa (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23). Cani nuu lu grupu riʼ qué riníʼ íquecaʼ laacaʼ nga xaíque stiʼ xquidxi Dios. Ne rihuinni zacá ni, purtiʼ laaca «canananda ca[be] Dendxu huiini [ni zeeda gaca Jesús] que ladu tiica cheʼ» cásica cayuni xcaadxi xpinni Cristu ni bibí ni (Apocalipsis 14:4). Grupu ni Zaniruʼ rudiicaʼ xquíxepeʼ laadu purtiʼ runi orardu pur laacaʼ.

  • Tuu nga cani guyuu lu grupu huiiniʼ ni guzániruʼ ndaaniʼ xquidxi Dios lu primé siglu.

  • Ca dxi stinu riʼ, ximodo ruyubi Grupu ni Zaniruʼ gacané Dios laa.