Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 27

Bicaalúcabe Jiobá

Bicaalúcabe Jiobá

Gudiʼdiʼ si tiempu, dxi nuuruʼ ca israelita lu desiertu, Coré, Datán, Abiram ne chupa gayuaa cincuenta hombre bicaalucaʼ Moisés. Gúdxicabe laa: «¡Maʼ bireʼdu ganna laatu! ¿Xiñee lii piouʼ nga gácaluʼ xaíque stidu pue? ¿Ñee Aarón si nga zanda gaca sumo sacerdote la? Cadi lii si ne Aarón nga nuuné Jiobá, laaca la nuunebe laadu yaʼ». Qué ñuulaʼdxiʼ Jiobá xiñee guníʼcabe zaqué, purtiʼ biʼniʼ sentir cucaalúcabe laa.

Gudxi Moisés Coré ne ca xpinni: «Gueedatu guixíʼ ra tabernáculo riʼ, gueedanetu braseru stitu ni nuu incienso ndaaniʼ. Jiobá nga guluíʼ laanu tu laa maʼ gulí».

Sti dxi que, guyé Coré ne chupa gayuaa cincuenta hombre ra nuu Moisés ra tabernáculo que. Ne bizulú cuzaaquicaʼ incienso casi runi ca sacerdote. Óraque ná Jiobá rabi Moisés ne Aarón: «Laguixeléʼ de Coré ne ca xpinni».

Guyé Coré ra nuu Moisés ra nuu tabernáculo que, peru Datán, Abiram ne familia sticaʼ qué ninacaʼ ñecaʼ. Gudxi Jiobá ca israelita que: «Laguixeleʼ de ra nabeza Coré, Datán ne Abiram». Nagueendaca bixeleʼ ca israelita que. Peru Datán, Abiram ne  familia sticaʼ biaanacaʼ fuera ra nuu yoohuiiniʼ de lari sticaʼ. Málasi bixeleʼ guidxilayú ne gubi ni cani bicaalú Jiobá. Ne ra nuu tabernáculo que, biete ti bele de guibáʼ ne binitilú ni Coré ne ca chupa gayuaa cincuenta hombre que.

Despué gudxi Jiobá Moisés: «Guedané ca xaíque stiʼ cada tribu bastón stiʼ. Bicaa lácabe lu bastón stícabe. Peru lu bastón stiʼ tribu stiʼ Leví bicaa lá Aarón. Guluu guiráʼ bastón ca ndaaniʼ tabernáculo. Bastón stiʼ hombre ni cueeʼ guieʼ, nga nga ni maʼ gulieeʼ».

Sti dxi que, gulee Moisés guiráʼ bastón que ne biluiʼbe cani ca xaíque. Bastón stiʼ Aarón que gulee ni guieʼ ne almendra ni maʼ nagüí. Zaqué bisihuinni Jiobá Aarón nga gulí para gaca sumo sacerdote.

«Lauzuuba stiidxa cani nuu de xaíque stitu. Laguni ni gabi ca laatu» (Hebreos 13:17).