Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Ra ruzulú sección 1

Ra ruzulú sección 1

Biblia ruzulú né ti relatu ni ruzeeteʼ ximodo guyáʼ guiráʼ ni nuu. Rusiidiʼ ni laanu de ca cosa sicarú ni bizáʼ Jiobá guibáʼ ne lu Guidxilayú. Pa nápaluʼ xiiñiluʼ, gucané laacabe gusisácacabe guiráʼ cani bizáʼ Dios. Bisiene laacabe bizáʼ Jiobá binni né gadxé capacidad ne maʼ gadxé modo bizaʼbe ca maniʼ, purtiʼ binni randa riníʼ, ruzáʼ cosa, ruundaʼ, riníʼ ique ne runi orar. Gucané ca xiiñiluʼ gudiicaʼ cuenta pabiáʼ nuu xpiaaniʼ Jiobá ne napa poder, ne ni jma risaca nga gúʼyacaʼ pabiáʼ nadxii Jiobá guiráʼ cani bizáʼ ne pabiáʼ nadxii cada tobi de laanu.

LU NDAA RIʼ

LECCIÓN 1

Bizáʼ Dios guibáʼ ne Guidxilayú

Biblia ná bizáʼ Dios guibáʼ ne Guidxilayú. ¿Ñee nannuʼ tuu nga ángel bizáʼ Dios primé ante guzáʼ binni ne guiráʼ ni nuu la?

LECCIÓN 2

Bizáʼ Dios primé hombre ne primé gunaa

Bizáʼ Dios primé hombre ne primé gunaa ne guluube laacaʼ ndaaniʼ jardín de Edén. Dios gucalaʼdxiʼ ñápacabe ti familia ne ñúnicabe Guidxilayú riʼ ti paraísu.