Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 LECCIÓN 19

Yendá ndaaniʼ ladxidóʼcabe

Yendá ndaaniʼ ladxidóʼcabe

Proverbios 3:1

RESUMEN: Gucané ca binni cucaadiaga lii gusisácacaʼ ni caziidicaʼ ne gúnicaʼ ni.

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Gucané cani cucaadiaga lii gúʼyacaʼ ximodo nuucaʼ. Biʼniʼ pregunta retórica ni gacané laacabe gúʼyacabe ximodo nuu ca sentimientu stícabe.

  • Bisiidiʼ laacabe gacanécabe de guidubi ladxidóʼcabe. Bicaa cani cucaadiaga lii guiníʼ íquecaʼ xiñee rúnicaʼ cosa galán. Gucané laacabe gúnicabe cosa galán purtiʼ nadxiicabe Jiobá, nadxiicabe binni ne purtiʼ rusisácacabe ni rusiidiʼ Biblia. Biʼniʼ razonar né laacabe lugar de gudiiluʼ ti sermón. Lugar de guituilú binni ora guiluxe discursu stiluʼ, naquiiñeʼ guni sentircaʼ gucané ni laacaʼ gúnicaʼ biaʼ gándatiʼ.

  • Bisisaca Jiobá ora gusiidiluʼ. Bisihuinni ximodo racané cani rusiidiʼ Biblia, ca principiu ne ca mandatu stini para gunibiaʼnu Dios ne gudiʼnu cuenta nadxiibe laanu. Gucané cani cucaadiaga lii guietenaláʼdxicaʼ ca sentimientu stiʼ Jiobá ne gúnicaʼ stipa pur gúnicaʼ ni nabe.