Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Padxí gúcani

Padxí gúcani
 1. «Primé que...»

 2. Guyáʼ Adán 4026 a.J.

 3.  Guti Adán 3096

 4.  Bizulú Nisaguié naroʼbaʼ 2370

 5.  Gule Abrahán 2018

 6. 1943 Pactu guca ne Abrahán

 7.  Bitoocabe José de esclavu 1750

 8.  ante de 1613 Cani bidxaagalú Job

 9.  Biree ca israelita de Egipto 1513

 10.  1473 Josué gucané Israel para chuʼ Canaán

 11. 1467 Gucuaacabe stale guidxi stiʼ Canaán

 12.  Bíʼnicabe Saúl rey 1117

 13.  1070 Dios biʼniné David ti pactu de ti Reinu

 14. Bizulú biʼniʼ mandar Salomón 1037

 15. 1027 Biluxe yuʼduʼ stiʼ Jerusalén

 16. biaʼ 1020 Gucuá El Cantar de los Cantares

 17.  997 Guca Israel chupa reinu

 18.  Biluxe bidopa cani zeeda lu Proverbios biaʼ 717

 19.  Binitilú Jerusalén ne guyecaʼ de esclavu Babilonia 607

 20.  539 Ciro binitilú Babilonia

 21. 537 Bibiguetaʼ ca judíu que Jerusalén

 22. 455 a.J. Bibiguetaʼ gurí ca lindaa stiʼ Jerusalén; bizulú 69 semana de iza

 23.  despué de 443 Biluxe profeta Malaquías libru stiʼ

 24.  Gule Jesús biaʼ 2 a.J.

 25. 29 d.J. Guyuunisa Jesús  Bizulú Jesús guníʼ de Reinu stiʼ Dios

 26. Gulí Jesús doce apóstol ne bidii libana lu ti dani 31

 27.  32 Bisibani Jesús Lázaro

 28.  (Beeu nisán ca riábani lu beeu marzo ne abril) Guti Jesús lu ti yaga 14 stiʼ nisán iza 33 d.J.

 29. 16 stiʼ nisán iza 33 d.J. Bibani Jesús

 30.  6 stiʼ siván iza 33 Pentecostés; bisaba Dios espíritu santu stiʼ (beeu siván riábani lu beeu mayo ne junio)

 31. 36 Guca Corneliu xpinni Cristu

 32.  biaʼ 47-48 Primé biaje guyé Pablu de misioneru

 33. biaʼ 49-52 Guiropa biaje guyé Pablu de misioneru

 34. biaʼ 52-56 Guionna biaje guyé Pablu de misioneru

 35.  biaʼ60-61 Biseguyoocabe Pablu Roma, bicaabe carta ra nuu ca neza binni ridagulisaa

 36.  ante de 62 Santiago, biʼchiʼ Jesús, bicaa carta stiʼ

 37.  66 Bicaalú ca judíu guidxi Roma

 38. Binitilú ca romanu Jerusalén ne yuʼduʼ stiʼ 70

 39.  Bicaa Juan libru stiʼ Apocalipsis biaʼ 96

 40. Guti Juan, últimu apóstol biaʼ 100 d.J.