Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Modo rusiidiʼ Jesús

Modo rusiidiʼ Jesús

 Historia 95

Modo rusiidiʼ Jesús

TI DXI la? Jesús gúdxibe ti hombre de que laa naquiiñeʼ gannaxhii sti binni. Hombre que rinabadiidxaʼ: Tuu nga ca binni ni naquiiñeʼ gannaxhiéʼ yaʼ. Jesús nanna xi caníʼ íquebe. Hombre que caníʼ ique de que ca de raza si stiʼ ne de religión stiʼ nga naquiiñeʼ gannaxhii. Nga runi, guidúʼyanu xi rabi Jesús laabe.

Nuu tiru Jesús rusiidiʼ ne ti historia. Ne ndiʼ nga ni rúnibe. Riniʼbe ti historia stiʼ ti judíu ne ti samaritanu. Maʼ bizíʼdinu de que ca judíu ca la? qué riábadiʼ laacabe ca samaritanu ca. Ndiʼ nga historia ca:

Ti dxi la? ti judíu ziyétebe lu ti neza zeʼ Jericó, málasi caadxi gubaanaʼ biree lube ne gúxhacaʼ xpuéltube ne bininacaʼ laabe dede yaca ñátibe.

Despué de ni guca que la? lu neza que gudiʼdiʼ tobi de ca ni ruzaaquiʼ guʼxhuʼ stiʼ ca judíu. Biiyabe hombre gucaná que. Peru, xi raʼbuʼ bíʼnibe yaʼ. Qué nidíʼdibe lu neza que sínuque gudíʼdibe sti ladu. De raqué zedadiʼdiʼ sti hombre naca levita ni guizáʼ ruundaʼ Biblia. Hombre ca yaʼ, bizuhuaadxí la? Coʼ, laaca qué nuzuhuaadxídibe para ñacanebe hombre que. Zanda gúʼyaluʼ ni ruzaaquiʼ guʼxhuʼ ca ne levita ca maʼ zecaʼ zitu lu neza ca.

Peru biiyaʼ tu nuu ra nuu hombre gucaná ca. Ti samaritanu. Ne cayacanebe judíu ca. Cuguube remediu ladi. Despué la? rinebe laa ra ganda guizilaʼdxiʼ ne guianda.

Ora biluxe guníʼ si Jesús historia riʼ la? gúdxibe ni gunabadiidxaʼ laabe que: Yanna, xi raʼbuʼ, gunáʼ de guionnaʼ hombre ni gudiʼdiʼ ra nuu ni biree gubaanaʼ lú que gunnaxhii laabe yaʼ. Ni ruzaaquiʼ guʼxhuʼ que la? levita que la? o samaritanu que.

Hombre que bicabi laabe: Samaritanu que. Laabe gúcabe nachaʼhuiʼ ne hombre gucaná que.

Jesús rabi laabe: Nga nga laani. Ngue runi, guyé ne gunnaxhii binni cásica laabe bíʼnibe ca.

Ñee qué riulaʼdxuʼ modo rusiidiʼ Jesús la? Laanu zanda guizíʼdinu stale ni risaca pur cani zeeda guiníʼ Jesús ndaaniʼ Biblia. Cadi dxandíʼ la?

Lucas 10:25-37.