Programa stiʼ asamblea 2023 «Lagapa paciencia»

Viernes

Tema stiʼ viernes nga «Ti binni ni napa amor la? napa paciencia» biree ni lu 1 Corintios 13:4.

Sábadu

Tema stiʼ sábadu nga «Lagapa paciencia guiráʼ binni» biree ni lu 1 Tesalonicenses 5:14.

Domingu

Tema stiʼ domingu nga «Cabeza Jehová né paciencia para gacané laatu» biree ni lu Isaías 30:18.

Información para ca ni cheʼ asamblea

Información ni zacané ca ni cheʼ asamblea.

Laaca zándaca ziuuláʼdxiluʼ ca ndiʼ

TU LAADU

Ca asamblea ni rapa ca testigu stiʼ Jehová cada iza

Runi invitardu lii cheluʼ ca asamblea ni rápadu cada iza. Qué riaxa para chúʼcabe.