Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

25 hasta 31 de marzo

1 CORINTIOS 4-6

25 hasta 31 de marzo

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

 • «Caadxi si levadura runi fermentar guidubi naca cuba pan» (10 min.)

  • 1Co 5:1, 2. Cudii ca xpinni Cristu de Corinto lugar chuʼ ti pecador ni caʼruʼ gaca arrepentir ndaaniʼ congregación.

  • 1Co 5:5-8, 13. Biʼniʼ mandar Pablo cuee ca hermanu de congregación «levadura» que ne guni entregarcaʼ pecador que lu náʼ Binidxabaʼ (it-2-S yaza 212, 972).

  • 1Co 5:9-11. Ca hermanu de congregación cadi naquiiñeʼ guidxaagacaʼ ti binni pecador ni caʼruʼ gaca arrepentir (lv yaza 33 párr. 19).

 • Guyúbinu ca perla ni gaʼchiʼ (8 min.)

  • 1Co 4:9. Laanu ca xpinni Dios, ¿ximodo nga ruuyaʼ ca ángel laanu casi ni ridiʼdiʼ lu ti teatro? (w09 15/5 yaza 24 párr. 16).

  • 1Co 6:3TNM. ¿Xii ngue nuu Pablo guiníʼ ora bicaa: «Zuni juzgarnu ca ángel»? (it-2-S yaza 216).

  • ¿Xi biziidiluʼ de Jiobá ra biuundaʼ Biblia semana riʼ?

  • ¿Xi xcaadxi perla espiritual bidxélaluʼ ra biuundaʼ Biblia semana riʼ?

 • Ra guiuundaʼ Biblia (3 o 4 min.): 1Co 6:1-14 (th lecc. 10).

GUSÍʼDINU JMA JNEZA

MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS