Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | EZEQUIEL 18-20

Ora runi perdonar Jiobá stonda binni, rusiaandabe cani

Ora runi perdonar Jiobá stonda binni, rusiaandabe cani

18:21, 22

  • Ora runi perdonar Jiobá ca pecadu stinu, maʼ qué rietenaláʼdxibe cani.

Ca ejemplu zeeda raríʼ racané cani laanu guni crenu dxandíʼ runi perdonar Jiobá.

Rey David

  • ¿Paraa bicheebe?

  • ¿Xiñee biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

  • ¿Ximodo nánnanu biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

Rey Manasés

  • ¿Paraa bicheebe?

  • ¿Xiñee biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

  • ¿Ximodo nánnanu biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

Apóstol Pedro

  • ¿Paraa bicheebe?

  • ¿Xiñee biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

  • ¿Ximodo nánnanu biʼniʼ perdonar Jiobá laabe?

¿Ximodo zanda guneʼ perdonar cásica runi Jiobá ni?