Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

20-26 de enero

GÉNESIS 6-8

20-26 de enero
 •  Canción 89 ne oración

 • Ca diidxaʼ guzuluné ni (1 min.)

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

 • «Bíʼnibe cani zaqué zaqué peʼ» (10 min.)

  • Gé 6:9, 13. Bibani Noé lade binni malu (w18.02 yaza 4 párr. 4).

  • Gé 6:14-16. Gucuaa Noé ti dxiiñaʼ nabé nagana (w13 1/4 yaza 14 párr. 1).

  • Gé 6:22. Gupa Noé fe Jehová (w11 15/9 yaza 18 párr. 13).

 • Guyúbinu ca perla ni gaʼchiʼ (10 min.)

  • Gé 7:2. ¿Ximodo gunna Noé gunáʼ nga ca maniʼ nayá ne ca maniʼ nabiidiʼ? (w04 1/1 yaza 29 párr. 7).

  • Gé 7:11. ¿Paraa biree guibidxi nisa ni biaba lu guidubi Guidxilayú dxi guca Diluvio que? (w04 1/1 yaza 29 párr. 8).

  • ¿Xi perla espiritual bidxélaluʼ de Jehová, para predicación ne de xcaadxi tema biaʼ ra biuundaʼ Biblia semana riʼ?

 • Ra guiuundaʼ Biblia (3 o 4 min.): Gé 6:1-16 (th lecc. 10).

GUSÍʼDINU JMA JNEZA

 • Videu stiʼ primé revisita (5 min.): Discursu ra zanda guicabi ca ni cucaadiaga. Bitiidiʼ videu ca ne biʼniʼ ca pregunta riʼ: ¿ximodo biquiiñeʼ publicadora riʼ textu stiʼ 1 Juan 4:8 para guniʼné binni ca? ¿Ximodo gucanesaa ca publicadora riʼ lu predicación?

 • Primé revisita (3 o 4 min.): Biquiiñeʼ presentación ni zeeda lu sección ni láʼ «Modo guinínenu binni» (th lecc. 12).

 • Primé revisita (3 o 4 min.): Bizulú né presentación ni zeeda lu sección ni láʼ «Modo guinínenu binni» ne biʼniʼ ofrecer tobi de ca publicación nápanu lu kit de enseñanza (th lecc. 7).

MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

 • Canción 31

 • Adoración en familia: Noé guzané Dios (10 min.): Discursu ra zanda guicabi ca ni cucaadiaga. Bitiidiʼ videu ca. De racá zanda guicábitu ca pregunta riʼ: ¿ximodo biquiiñeʼ guendaxheelaʼ riʼ videu stiʼ Noé para bisiidicaʼ xiiñicaʼ? Ne ¿xi biiyaluʼ lu videu riʼ ni zanda gúnitu ora gápatu adoración en familia?

 • Ni caquiiñeʼ congregación (5 min.)

 • Reunión ra riuundaʼ Biblia (30 min.): lfb lección 41.

 • Ca diidxaʼ guiluxené ni (2 o 3 min.)

 • Canción 130 ne oración