Cayuundaʼ ti familia de Sudáfrica lu adoración en familia sticaʼ.

NI CHIGACA LU REUNIÓN XHIIÑAʼ DIOS NE MODO NABÁNINU Diciembre de 2018

Modo guinínenu binni

Modo guinínenu binni de propósitu napa guendanabani stinu ne de ca promesa ni chiguni cumplir Dios lu futuro.

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

Despué de guzanándabe ca xpinni Cristu, laapebe gúcabe tobi de laacaʼ

Pa cayuni estudiarluʼ Biblia ne caʼruʼ chuʼnísaluʼ, ¿ñee zúniluʼ casi biʼniʼ Saulo la?

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

Biʼniʼ Bernabé ne Pablo discípulo ndaaniʼ ca guidxi zitu

Neca nabé feu modo guzanándacabe Bernabé ne Pablo, bíʼnicabe stipa pur gacanécabe ca binni ni naca humilde gácacaʼ xpinni Cristu.

MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Modo guni predicarluʼ jma jneza: Gucané cani nachaʼhuiʼ ladxidóʼ gácacaʼ discípulo

¿Ximodo zanda gacanenu Jiobá lu dxiiñaʼ de gúninu discípulo?

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

Yenándacabe ni ná Stiidxaʼ Dios para gucuaacabe ti decisión

¿Xi rizíʼdinu de modo guca chaahuiʼ guendanagana riʼ?

MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Gusisácanu Jiobá ora guidúʼndanu né guendanayecheʼ

Ora guidúʼndanu ca canción stiʼ Reinu, ¿ximodo racané cani laanu?

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

Guni predicarnu ne gusíʼdinu casi biʼniʼ apóstol Pablo

¿Ximodo zanda guni predicarnu ne gusíʼdinu casi biʼniʼ apóstol Pablo?

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

«Lagapa laca laatu ne lagapa ca xpinni Cristu»

Rapa ca ancianu ne rudiicaʼ ni gó ca dendxuhuiiniʼ. Qué riaandaʼ diʼ laacabe guzíʼ Dios ca dendxuhuiiniʼ ca pur rini sicarú bixhii Jesucristu.