Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | LUCAS 19, 20

¿Xi rizíʼdinu de parábola ra riete de 10 mina?

¿Xi rizíʼdinu de parábola ra riete de 10 mina?

19:12-24

¿Xi runi representar guiráʼ ni riete lu parábola riʼ?

  1. Hombre que zeeda gaca Jesús.

  2. Ca esclavu que runi representarcaʼ ca discípulo ungidu stiʼ Jesús.

  3. Bueltu ni bidii hombre que ca esclavu stiʼ zeeda gaca ni dxiiñaʼ risaca de gúninu discípulo.

Parábola riʼ, caguixhená ni ca ungidu xi zazaacacaʼ pa gácacaʼ casi xa esclavu malu que. Ribeza Jesús iquiiñeʼ ca discípulo stiʼ tiempu, stipa ne bueltu sticaʼ para gúnicaʼ jma discípulo.

¿Ximodo zanda chinándanu ejemplu stiʼ ca ungidu ora gúninu discípulo?