Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | MARCOS 5, 6

Zanda gusibani Jesús ca binni ni nadxiinu ni maʼ guti

Zanda gusibani Jesús ca binni ni nadxiinu ni maʼ guti

5:38-42

  • Guni sentirnu yuubaʼ pur guti ti binni ni nadxiinu qué riníʼ diʼ nga qué runi crenu zabani cani maʼ guti sti biaje (Gé 23:2).

  • Ndaaniʼ Biblia zeeda caadxi relatu stiʼ ca binni ni biasa de lade gueʼtuʼ. Pa guni meditarnu ora maʼ cadúʼndanu zacané cani laanu iguidxi fe stinu ne guni crenu dxandíʼ ziasa ca binni ni maʼ guti.

¿Tuu nga ni jma racaláʼdxiluʼ gúʼyaluʼ ora guiasa ca binni ni maʼ guti?

¿Ximodo ruxuíʼluluʼ ora guidxaagaluluʼ laabe sti biaje?