Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ca publicación nacubi biree

Ora guiluxe cada dxi stiʼ asamblea regional, bidii ti clic lu vínculo ca para gúʼyaluʼ o para guindételuʼ ca publicación nacubi ni nuu.

 

MODO GÚ'YALU NI