Santiago 4:1-17

  • Cadi gaca xhamígunu guidxilayú (1-12)

    • «Lagucaalú Binidxabaʼ» (7)

    • «Laguidxiña ra nuu Dios» (8)

  • Gudixhená Santiago laanu para cadi gácanu orgulloso (13-17)

    • «Pa naʼ Jehová» (15)

4  ¿Xiñee ridíndetu ne runi discutirtu pue? ¿Ñee cadi pur zinándatu ni ná ca deseu stitu la?  Riuuláʼdxitu xiixa, peru qué gápatu ni. Ruutitu ne nuutu gápatu ni napa stobi,* peru qué ganda gápatu ni racaláʼdxitu. Runi discutirtu ne ridíndetu. Qué gápatu purtiʼ qué rinábatu.  Ne ora rinábatu la? qué ricaatu, purtiʼ rinábatu para gúnitu cosa malu ne para gúnitu ni ná ca deseu stitu.  Laatu, ca ni maʼ bixeleʼ de Dios,* ¿ñee qué gánnatu pa gaca xhamígutu guidxilayú cayácatu enemigu stiʼ Dios la? Nga runi, tutiica gacalaʼdxiʼ gaca xhamigu guidxilayú maʼ cayaca enemigu stiʼ Dios.  Lu Stiidxaʼ Dios ná: «Cumu nuu envidia ndaaniʼ ladxidoʼno la? riuuláʼdxinu gápanu jma». ¿Ñee natu pur gana si gucuá ca diidxaʼ riʼ la?  Peru jma risaca guendanacha’hui’ sti’ Dios.* Nga runi ná lu Stiidxabe: «Qué riuulaʼdxiʼ* Dios ca binni orgulloso, peru rácabe nachaʼhuiʼ né ca binni humilde».*  Nga runi, laguzuubaʼ stiidxaʼ Dios ne lagucaalú Binidxabaʼ,* ne laa zaxeleʼ de laatu.  Laguidxiña ra nuu Dios ne laa zadxiña laatu. Laatu, ca pecador, laquiibiʼ náʼ, ne laatu ca ni raca nagana para guicaa decisión,* lagusiá ladxidoʼto.  Lachuu xizaa, lachuu triste ne laguunaʼ. Lugar de guxídxitu la? laguunaʼ, ne lugar de guiéchetu la? lachuu triste. 10  Lagaca humilde nezalú Jehová,* ne laa zusisaca laatu. 11  Hermanu caʼ, cadi guiniʼtu mal de stobi. Tutiica guiníʼ mal de ti hermanu o guni juzgar hermanu stiʼ la? laaca caníʼ mal de ley ne cayuni juzgar ley. Yanna, pa guni juzgarluʼ ley la? cadi cayúniluʼ ni ná ley, sínuque maʼ juez lii. 12  Tobi si nga ni riguixhe ley ne tobi si nga ni runi juzgar, ne laa zanda gulá o gunitilú. Peru lii, ¿tu nácaluʼ para guni juzgarluʼ sti binni yaʼ?* 13  Lagucaadiaga ni chitidxeʼ laatu riʼ, purtiʼ nuu de laatu riníʼ: «Yannadxí o guixíʼ ziuunu tal guidxi, ziaananu raqué ti iza, zúninu negocio ne zuni ganarnu stale». 14  Peru nin qué gánnatu xi chigaca de laatu guixíʼ.* Purtiʼ zeeda gácatu casi gupa, ti ratu si rihuinni ne sti ratu maʼ qué rihuinni. 15  Lugar de guiniʼtu zacá, ndiʼ nga ni naquiiñeʼ guiniʼtu: «Pa naʼ Jehová* nabáninu la? zúninu ndiʼ ne ndicaʼ». 16  Yanna maʼ orgulloso laatu ne runi presumirtu de ni rúnitu. Malu guni presumirtu zacá. 17  Nga runi, pa nuu tuuxa nanna guni ni jneza, peru qué runi ni la? maʼ cuchee.

Nota

O «runi codiciartu».
O «Laatu, ca adultera».
O «Peru jma risaca bondad inmerecida ni rudii Dios». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «Rucaalú». O «Rudxiideche».
O «rudiibe bondad inmerecida ca binni humilde». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «Diablu». Biiyaʼ Glosario.
O «ca indeciso».
Biiyaʼ Glosario.
O «prójimo stiluʼ».
Lit. «qué gánnatu xi chigaca né xpidatu guixíʼ».
Biiyaʼ Glosario.