Apocalipsis 9:1-21

  • Ra bizaa gaayuʼ trompeta (1-11)

  • Maʼ gudiʼdiʼ primé ay que; chigueeda xhupa (12)

  • Ra bizaa xhoopaʼ trompeta (13-21)

9  Ra bizaa gaayuʼ ángel que bixhidxi trompeta stiʼ. Óraque biiyaʼ biaba ti beleguí* de guibáʼ lu guidxilayú, ne bidiicabe laa llave stiʼ bizé ni qué gapa ra guiluxe.*  Ne bixheleʼ beleguí que ruaa bizé ni qué gapa ra guiluxe, ne biree guʼxhuʼ ndaaniʼ bizé que casi guʼxhuʼ ni riree ndaaniʼ ti horno naroʼbaʼ. Bisicahui guʼxhuʼ ni caree ndaaniʼ bizé que gubidxa ne bi.  Lade guʼxhuʼ que biree caadxi langosta* ne bireechecame lu guidxilayú, ne gucuaacame autoridad ni napa ca meuxubi* ni nuu lu guidxilayú.  Ne gúdxicabe laacame cadi guninácame guixi nagáʼ ni nuu lu guidxilayú nin yagahuiiniʼ nin yaga roʼ, sínuque ca binni si ni cadi cá sellu stiʼ Dios lucuá.  Qué nicaa ca langosta que lugar para guuticaʼ binni, sínuque para guninacaʼ binni gaayuʼ beeu. Ne zuninacaʼ binni casi racaná tuuxa ora ruquiichiʼ ti meuxubi laa.*  Ne ca dxi que zuyubi binni guendaguti, peru qué zadxélacaʼ ni; zuni desear binni gatiʼ, peru zuxooñelú guendaguti de laacaʼ.  Ruluíʼ ca langosta que caballu ni nuu listu para cheʼ lu guerra. Ne nuu casi ti corona de oro íquecame, ne casi lú binni lúcame.  Ne casi guicha ique gunaa guicha íquecame, ne casi laya lión láyacame;  ne cá ti coraza* xpéchucame casi ti coraza de guiibaʼ. Ne rixidxi xhiaacame casi rixidxi ora maʼ ziguxooñené caballu carru ora maʼ zeʼ lu guerra. 10  Nápacame xcólacame casi xcola meuxubi, ne napa ca cola que guichi punta; ne nápacame poder lu xcólacame para guninácame binni gaayuʼ beeu. 11  Nápacame ti rey: ángel stiʼ abismo que. Abadón* nga láʼ* ángel que lu diidxaʼ hebreu, ne lu diidxaʼ griegu la? Apolión.* 12  Maʼ gudiʼdiʼ primé ay que. ¡Laguuyaʼ! Chigueeda xhupa tidiʼ si ca cosa riʼ. 13  Ra bizaa xhoopaʼ ángel que bixhidxi trompeta stiʼ. Óraque binadiaʼgaʼ ti voz lade ca cachu stiʼ altar de oro ni nuu nezalú Dios. 14  Ne ná voz que rabi ángel bixhidxi trompeta que: «Bixhegueʼ guidapaʼ ángel ni liibi guriá guiiguʼ roʼ Éufrates». 15  Ne bixhéguebe guidapaʼ ángel que —ni maʼ cabeza si hora, dxi, beeu ne iza— para guuticaʼ tercera parte de binni. 16  Binadiaʼgaʼ panda soldadu dxiʼbaʼ caballu: chupa miríada de miríada.* 17  Sicaríʼ nga biiyaʼ ca caballu ne ca ni dxiʼbaʼ laacame lu visión que: ca ni dxiʼbaʼ laacame nácucaʼ coraza color naxiñáʼ casi bele, azul casi jacinto ne naguchi casi azufre; casi ique lión ique ca caballu que, ne caree bele, guʼxhuʼ ne azufre ndaaniʼ ruaacaʼ. 18  Ne ndiʼ nga guionnaʼ plaga ni biiti tercera parte de binni: bele, guʼxhuʼ ne azufre ni biree ruaa ca caballu que. 19  Purtiʼ ndaaniʼ ruaa ca caballu que ne lu xcólacaʼ nga nuu poder sticaʼ. Purtiʼ casi beendaʼ xcólacame, napa ca cola que ique, ne ndiʼ nga ni riquiiñecame para guninácame binni. 20  Ne xcaadxi binni ni qué ñati lu ca plaga que la? qué ñaca arrepentircaʼ de ca cosa ni bíʼnicaʼ. Qué nusaana de ñuni adorarcaʼ demonio ne bidóʼ de oro, de plata, de cobre, de guié ne de yaga, ni qué ruuyaʼ, ni qué runadiaga ne ni qué rizá. 21  Ne qué ñaca arrepentircaʼ pur biiticaʼ binni, pur biʼniʼ practicarcaʼ espiritismo,* pur biʼniʼ cometercaʼ pecadu sexual* ne pur guláʼnacaʼ.

Nota

O «estrella».
O «abismo». Biiyaʼ Glosario.
Ti manihuiiniʼ casi uxharu ne guizáʼ stale ró.
O «gucuaacame autoridad casi stiʼ ti escorpión».
O «escorpión».
Laani nga ni ricá xpechu ti soldadu.
Raca significar ni “destrucción”.
O «xlá».
Raca significar ni “destructor”.
O «20,000 biaje 10,000», biaʼsi 200 millón.
O «brujería», «ocultismo». Biiyaʼ Glosario, espiritismo.
O «inmoralidad sexual». Lu diidxaʼ griegu la? pornéia. Biiyaʼ Glosario.