Bkuadiag galrul ni ka laʼn Biblia kun iren rtzeʼ de bniety par iliulo xha guk de history. Zegakza rguixhteni xhi rzedu de galrulki.