Contenido shitopon

Menu kosa shitopon

Jeova Itachani

yukpa

Nana ümarü asamblea kach yüropotkarko otünnit

Kanipapi yüropotkarko, Jeova Itachani sürünnin reunione yuvatpüpi kach 3 dias otürinnit. Mayana asamblea siponnina yorano discurso etep video kach üpün siponnin mavarano patuma kach Bibliaya. Eterat, entrevista otürünnina etep escenificacione kach üpün siponnin otüsi üp sürüsin otap Biblia nükan üpü oshipishpo imana. Nana amo ikarmako asamblea tana. Orano oka amon pürata itukarisi.

 

Supukuk lugar mapshirko chotopin amor orotio