Xeen tiʼ baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Utiaʼal le taatatsiloʼoboʼ

Utiaʼal le taatatsiloʼoboʼ

Anthony Morris III, juntúul máax yaan ichil le Cuerpo Gobernanteoʼ, ku tʼaan tiʼ le túumben videoʼob jeʼel u yáantik le taatatsiloʼob u kaʼans u paalaloʼoboʼ.