Xeen tiʼ baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Úuchben bibliaʼob teʼ museooʼ

Úuchben bibliaʼob teʼ museooʼ

Ilawil tiʼ bukaʼaj bibliaʼob úuchbentak tsʼíibtaʼan u kʼaabaʼ Dios. Ojéelt baʼax anchaj u beetaʼal utiaʼal ka tsʼaʼabak chaʼantbil teʼ sede mundialoʼ.