Xeen tiʼ baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Baʼax tu núukaj le j-xoknáaloʼoboʼ (xook 133 tiʼ Galaad)

Baʼax tu núukaj le j-xoknáaloʼoboʼ (xook 133 tiʼ Galaad)

Uʼuy baʼax tu núukaj kaʼatúul j-xoknáaloʼob tiʼ le xook 133 tiʼ Galaad le ka kʼáataʼab u chiʼoboʼ.