U PʼÍICH TULUMIL KANAN (UTIAʼAL LE MÚUCHʼULILOʼ) Agosto tiʼ 2015

Le revistaaʼ ku taasik le xookoʼob kun xakʼaltbil tu semanail 28 tiʼ septiembre tak 25 tiʼ octubre tiʼ 2015.

U TSIKBALIL U KUXTAL SUKUʼUNOʼOB

«Kiʼimakchajak u yóol le islaʼoboʼ»

Xok baʼax tsʼoʼok u beetik Geoffrey Jackson ichil u kuxtal.

Tukult bukaʼaj u yaabiltmilech Jéeoba

¿Baʼax eʼesik maʼatech u pʼatkech Jéeoba kex jeʼel baʼaxak ka úuchuktecheʼ?

¿Baʼaxten maʼ unaj u náayal a wóoliʼ?

Yaan kaʼapʼéel baʼax eʼesiktoʼon jach maʼ unaj u náayal k-óoliʼ.

Preparartaba utiaʼal a kuxtal teʼ túumben luʼumoʼ

U kaajal Jéeobaeʼ desde bejlaʼa táan u prepararkuba utiaʼal u kuxtal teʼ túumben luʼumoʼ.

Teʼ tu tsʼook kʼiinoʼobaʼ kanáant máax yéetel ka biskaba

¿Bix jeʼel a wilik yéetel máaxoʼob unaj a biskabaeʼ?

¿Baʼax jeʼel k-kanik tiʼ Juanaeʼ?

¿Baʼax anchaj u beetik Juana utiaʼal u yáantik Jesús?

LE BAʼAXOʼOB K-LÍIʼSMOʼ

«Jéeoba taaseʼex Francia utiaʼal a kʼaj óoltikeʼex u jaajil»

Le polacoʼob binoʼob kajtal Franciaoʼ mix juntéen tu tukloʼob wa yaan u jach kʼexpajal u kuxtaloʼob. Ilawil baʼax úuchtiʼob.