Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

«Maʼ a weenleʼex»

«Maʼ a weenleʼex»

«Maʼ a weenleʼex, tumen maʼ a wojleʼex mix u kʼiinil mix u yorailiʼ.» (MAT. 25:13)

1, 2. 1) ¿Baʼax tu yaʼalaj Jesús kun úuchul teʼ tu tsʼook kʼiinoʼobaʼ? 2) ¿Baʼax kʼáatchiʼiloʼob kun núukbil teʼ xookaʼ?

JESUSEʼ kulukbal tu Puʼukil le Olivoʼoboʼ yéetel chíikaʼan u yilik u temploil Jerusalén. Tu yiknaleʼ tiaʼan u apostoloʼobiʼ, Pedro, Andrés, Santiago yéetel Juan. Letiʼobeʼ táan kaʼach u jach chʼenxikintikoʼob le baʼaxoʼob ku yaʼalik Jesús kun úuchul teʼ kʼiinoʼob ku taaloʼoboʼ. Le profecíaʼob ku yaʼalikoʼ ku yeʼesik baʼax kun úuchul tu tsʼook kʼiinoʼob ken gobernarnak Jesús tu Reino Dios. Jesuseʼ tu yaʼalaj tiʼ u apostoloʼobeʼ teʼ kʼiinoʼob jeʼeloʼ letiʼe «palitsil chúukaʼan u yóol yéetel yaan u naʼat» kun tʼaan tu yoʼolaloʼ. Le palitsilaʼ letiʼ xan kun tsʼáaik le janal jach tu yorail tiʼ u disipuloʼoboʼ (Mat. 24:45-47).

2 Le tiaʼanoʼob teʼ puʼukoʼ Jesús xaneʼ tu yaʼalajtiʼob u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ (xok Mateo 25:1-13). Teʼ xookaʼ yaan u núukaʼal le kʼáatchiʼobaʼ: 1) ¿Baʼax ku kaʼansiktoʼon le kettʼaanaʼ? 2) ¿Bix u beetik le yéeyaʼanoʼob le baʼax tu kaʼansaj Jesús teʼ kettʼaanoʼ? ¿Bix yanil le sukuʼunoʼob ikil u beetkoʼob le  baʼax tu kaʼansaj Jesusaʼ? 3) ¿Baʼax utsil k-jóoʼsik tiʼ le kettʼaan tu yaʼalaj Jesusoʼ?

¿BAʼAX KU KAʼANSIKTOʼON LE KETTʼAANAʼ?

3. 1) ¿Bix u tsoʼolol kaʼach teʼ publicacionoʼob u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ? 2) ¿Baʼax jeʼel u yúuchul wa ka tsoʼolok baʼax u kʼáat u yaʼal cada junpʼéel tiʼ le baʼaxoʼob ku chíikpajal teʼ kettʼaanoʼ?

3 Teʼ yáax xookoʼ t-ileʼ teʼ tu tsʼook añoʼobaʼ le palitsiloʼ maʼatech u tsolik baʼax ku chíikbesik cada juntúul máax wa cada junpʼéel baʼax ku chíikpajal tiʼ junpʼéel tsikbalil. Baʼaxeʼ maases ku yilik u tsolik baʼax ku kaʼansik. Koʼox jáan tʼaan tiʼ u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼob tu yaʼalaj Jesusoʼ. Kaʼacheʼ le publicacionoʼoboʼ ku tsolkoʼob baʼax u kʼáat u yaʼal le lamparaʼoboʼ, le aceiteoʼ yéetel le nuʼukuloʼob tuʼux u tʼojmoʼob le aceiteoʼ. Wa ka júupuk tsolbil cada baʼax ku chíikpajal teʼ kettʼaanaʼ, ¿máasaʼ jeʼel u pʼáatal maʼ t-naʼatik le baʼax maas kʼaʼanaʼan ku kaʼansikoʼ?

4. 1) ¿Bix k-ojéeltik máax le noviotsiloʼ? 2) ¿Bix k-ojéeltik máax le x-chʼúupalaloʼoboʼ?

4 Utiaʼal k-ilik baʼax tu yóotaj u kaʼans Jesús yéetel le kettʼaanaʼ yáaxeʼ koʼox ilik máaxoʼob táakaʼanoʼobiʼ. ¿Máax le noviotsiloʼ? Jesús. Lelaʼ k-ojel tumen Jesuseʼ tsʼokaʼaniliʼ u yáax aʼalik letiʼ le noviotsiloʼ (Luc. 5:34, 35). ¿Máax le x-chʼúupalaloʼoboʼ? Letiʼe u «chan múuchʼ taman[oʼob]» yéeyaʼanoʼoboʼ. ¿Baʼaxten k-aʼalik lelaʼ? Teʼ kettʼaanoʼ Jesuseʼ tu yaʼaleʼ le x-chʼúupalaloʼoboʼ u listokíintmaj u lamparaʼob ka kʼuch le noviotsiloʼ. Lelaʼ letiʼe baʼax xan tu yaʼalaj Jesús tiʼ le yéeyaʼanoʼoboʼ, tu yaʼalaj: «Líiʼsabaʼex yéetel tʼabeʼex a lamparaʼex, tsʼoʼoleʼ beetabaʼex jeʼex le máakoʼob táan u páaʼtkoʼob u tsʼuulil le ken suunak tiʼ le tsʼoʼokol beeloʼ» (Luc. 12:32, 35, 36). Tsʼoʼoleʼ le apóstol Pablo yéetel le apóstol Juanoʼ tu yaʼaloʼobeʼ le yéeyaʼanoʼoboʼ ‹beyoʼob x-lóoʼbayan chʼúupalaloʼob mix baʼal kʼaskúuntmiloʼobeʼ› (2 Cor. 11:2; Apo. 14:4). Lelaʼ ku yeʼesiktoʼoneʼ le tsolnuʼuk tu tsʼáaj Jesús ku chíikpajal teʼ Mateo 25:1 tak 13, tiʼ le yéeyaʼanoʼob tu yaʼaloʼ.

5. 1) ¿Baʼax kʼiin ken béeyak u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ, yéetel bix k-ojéeltik?

5 ¿Baʼax kʼiin ken béeyak u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ? Yaan u béeytal tu tsʼook kʼiinoʼob yéetel u tsʼook u jaats le kettʼaanoʼ yaan u béeytal le táan le nojoch muʼyajiloʼ. ¿Bix k-ojéeltik lelaʼ? Yoʼolal le baʼax tu yaʼalaj Jesús tu tsʼoʼokbal le kettʼaanoʼ. Letiʼeʼ tu yaʼalaj: «Kʼuch le noviotsiloʼ» (Mat. 25:10). U Pʼíich Tulumil Kanan 15 tiʼ julio tiʼ 2013, tu yaʼaleʼ le profecía ku chíikpajal tiʼ Mateo 24 yéetel 25, ocho u téenel ku chʼaʼchiʼitik u taalbal wa u kʼuchul Jesús. Ka tu chʼaʼchiʼitaj Jesús le tʼaan taalbaloʼ táan kaʼach u tʼaan tiʼ baʼax kun úuchul ken taalak juzgar yéetel ken u xuʼuls le kʼasaʼan yóokʼol kaabaʼ. Bey túunoʼ jeʼel u páajtal k-aʼalikeʼ u kettʼaanil le x-chʼúupalaloʼoboʼ ku yúuchul tu tsʼook kʼiinoʼob. Pero Jesuseʼ yaan u taal le táan le nojoch muʼyajiloʼ.

6. ¿Baʼax ku kaʼansiktoʼon u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ?

6 ¿Baʼax ku kaʼansik le kettʼaanaʼ? Kʼaʼajaktoʼoneʼ teʼ capítulo 24 tiʼ Mateooʼ, Jesuseʼ táant u yaʼalikeʼ le palitsil chúukaʼan u yóol, wa u chan múuchʼ sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼobeʼ, letiʼob kun nuʼuktik le máaxoʼob tsaypachtik Jesús tu tsʼook kʼiinoʼoboʼ. Teʼelaʼ Jesuseʼ chéen tiʼ le palitsil, wa tiʼ le u chan múuchʼ sukuʼunoʼob, tu yaʼalaj ka chúukpajak u yóoloʼoboʼ. Chéen baʼaleʼ teʼ capítulo 25 tiʼ Mateooʼ, Jesuseʼ tu yaʼalaj u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼob utiaʼal u yaʼalik tiʼ tuláakal le yéeyaʼanoʼob ka chúukpajak u yóoloʼob teʼ tu tsʼook kʼiinoʼoboʼ. Jesuseʼ tu yaʼalajtiʼob ‹maʼ u weenloʼob› utiaʼal maʼ u peʼertikoʼob u esperanzail u binoʼob kaʼan (Mat. 25:13). Koʼox seguertik k-xakʼaltik le kettʼaan utiaʼal  k-ilik baʼax tsʼoʼok u beetik le yéeyaʼanoʼob utiaʼal u chúukpajal u yóoloʼoboʼ.

LE YÉEYAʼANOʼOBOʼ KU BEETKOʼOB BAʼAX KU KAʼANSIK LE KETTʼAANOʼ

7, 8. 1) ¿Bix tu yeʼesil le x-chʼúupalaloʼob yaan u naʼatoʼob tu listokíintubaʼoboʼ? 2) ¿Bix tsʼoʼok u yeʼesik le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼob u líiʼsmubaʼob mientras táan u páaʼtkoʼob u kʼuchul Jesusoʼ?

7 Teʼ kettʼaanoʼ Jesuseʼ tʼaanaj tiʼ diez x-chʼúupalaloʼob, chéen baʼaleʼ chéen cinco u túulal tu yeʼesoʼob naʼat yéetel u listokíintmubaʼob ka kʼuch le noviotsiloʼ. ¿Baʼaxten? Tu yoʼolal kaʼapʼéel baʼal, yáaxeʼ tu listokíintubaʼob yéetel u kaʼapʼéeleʼ maʼ náay u yóoloʼobiʼ. Tu diezil le x-chʼúupalaloʼob maʼ unaj u weenloʼob kaʼachoʼ yéetel maʼ unaj u tuʼupul u lamparaʼob le táan u páaʼtkoʼob le noviotsiloʼ. Le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ maʼ tu bisoʼob uláakʼ aceiteiʼ, pero le yaan u naʼatoʼoboʼ tu bisoʼob nuʼukuloʼob chuup yéetel aceite utiaʼal u lamparaʼob. ¿Bix tsʼoʼok u yeʼesik le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼob u líiʼsmubaʼob mientras táan u páaʼtkoʼob u kʼuchul Jesusoʼ?

8 Le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ, teʼ kʼiinoʼobaʼ u líiʼsmubaʼob tubeel utiaʼal u tsʼoʼoksikoʼob le meyaj kʼubéentaʼantiʼoboʼ. Letiʼobeʼ u yojloʼobeʼ utiaʼal u meyajtikoʼob Dioseʼ maʼ unaj u binoʼob tu paach le ayikʼaliloʼob ku tsʼáaik u yóokʼol kaab Satanasoʼ. Kex minaʼan ayikʼaliloʼob tiʼobeʼ kiʼimak u yóoloʼob. U chʼaʼtukultmaj u meyajtikoʼob Jéeoba, maʼ chéen tumen naatsʼ yanil le xuʼulsajoʼ, baʼaxeʼ tumen u yaabiltmoʼob Jéeoba bey xan u Hijo. Letiʼobeʼ maʼatech u binoʼob tu paach le kʼaakʼas baʼaloʼob ku beetaʼal teʼ yóokʼol kaabaʼ, baʼaxeʼ chúukaʼan u yóoloʼob tiʼ Dios. Jeʼex le x-chʼúupalaloʼob yaan u naʼatoʼob tu listokíintaj u lamparaʼoboʼ, le yéeyaʼanoʼoboʼ táan u páaʼtkoʼob u kʼuchul le noviotsil kex bey tsʼoʼok u xáantaleʼ (Fili. 2:15).

9. 1) ¿Baʼax tu yaʼalaj Jesús tiʼ le yéeyaʼanoʼoboʼ? 2) ¿Baʼax tsʼoʼok u beetik le yéeyaʼanoʼob úuchik u yuʼubikoʼob u yaʼalaʼal: «¡Jeʼel ku taal le noviotsiloʼ!»? (Ilawil le tsolajiloʼ.)

9 Le x-chʼúupalaloʼob yaan u naʼatoʼoboʼ kex u listokíintmaj u lamparaʼobeʼ maʼ náay u yóoloʼobiʼ. ¿Baʼaxten túun tu yaʼalaj Jesús tu diezil le x-chʼúupalaloʼob weenoʼob tumen maʼ séeb kʼuch le noviotsiloʼ? Tu yaʼalaj lelaʼ utiaʼal u yeʼesik maʼ unaj u náayal u yóol le máaxoʼob yéeyaʼanoʼob le táan u páaʼtkoʼob u taaloʼ. Jesuseʼ u yojleʼ kex maʼ u kʼáat máakeʼ yaan horaeʼ jeʼel u náayal u yóoleʼ. Le oʼolaleʼ le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ jach ku kanáantkubaʼob utiaʼal maʼ u náayal u yóoloʼob yéetel maʼ u weenloʼob. ¿Bix tsʼoʼok u beetkoʼob lelaʼ? Teʼ kettʼaanoʼ tu diezil le x-chʼúupalaloʼob tu yuʼuboʼob u yaʼalaʼal: «¡Jeʼel ku taal le noviotsiloʼ!». Pero chéen le yaan u naʼatoʼob chúukpajal u yóol u páaʼtoʼob le noviotsiloʼ (Mat. 25:5, 6; 26:41). Teʼ kʼiinoʼob xanaʼ le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ tsʼoʼok u yuʼubikoʼob u yaʼalaʼal: «¡Jeʼel ku taal le noviotsiloʼ!». Tumen tsʼoʼok u tsʼáaikoʼob cuenta jach taʼaytak u taal Jesuseʼ, letiʼobeʼ tsʼoʼok u líiʼskubaʼob tubeel utiaʼal u páaʼtkoʼob. * Koʼox ilik baʼax kʼiin ken úuchuk u tsʼook u jaats le kettʼaan tu yaʼalaj Jesusoʼ.

CINCO BENDECIRTAʼABIʼ CINCO CASTIGARTAʼABIʼ

10. ¿Baʼax ku kaʼansiktoʼon úuchik u kʼáatik aceite le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ?

10 Tu tsʼoʼokbal le kettʼaanoʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ tu kʼáatoʼob  aceite tiʼ le x-chʼúupalaloʼob yaan u naʼatoʼoboʼ, pero maʼ tsʼaʼabtiʼobiʼ (xok Mateo 25:8, 9). Lelaʼ ¿u kʼáat wa túun u yaʼaleʼ le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ maʼ ken u tsʼáaʼob áantaj tiʼ máax kʼaʼabéet? Utiaʼal k-naʼatikeʼ maʼalob ka k-kʼaʼajs tiʼ baʼax tiempoil ku béeychajal u tsʼoʼokbal le kettʼaanoʼ. Jesús, le noviotsiloʼ, yaan u taal juzgar tu tsʼoʼokbal le nojoch muʼyajiloʼ. Le oʼolal jeʼel u páajtal k-aʼalikeʼ u tsʼoʼokbal le kettʼaan tuʼux ku kʼáatik aceite le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ yaan u béeytal junpʼíit antes tiʼ u taal Jesús juzgar. ¿Baʼaxten k-aʼalik lelaʼ? Tumen ken kʼuchuk u kʼiinileʼ tsʼokaʼaniliʼ u sellartaʼal le yéeyaʼanoʼoboʼ.

11. 1) ¿Baʼax kun úuchul táanil tiʼ u káajal le nojoch muʼyajiloʼ? 2) ¿Baʼax óotaʼab aʼalbil tiʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼob ka túuxtaʼaboʼob man aceiteoʼ?

11 Táanil tiʼ u káajal le nojoch muʼyajiloʼ, yaan u sellartaʼal tuláakal le yéeyaʼanoʼob chúukpaj u yóoloʼob yanoʼob way Luʼumoʼ (Apo. 7:1-4). Lelaʼ u kʼáat u yaʼaleʼ seguro u binoʼob kaʼan. Chéen baʼaleʼ, ¿baʼax kun úuchul tiʼ le yéeyaʼanoʼob náay u yóoloʼob yéetel maʼ chúukpaj u yóoloʼob táanil tiʼ le nojoch muʼyajiloʼ? Letiʼobeʼ maʼ ken u kʼamoʼob le sellooʼ. U kʼáat u yaʼaleʼ maʼ kun binoʼob kaʼan tumen tsʼokaʼaniliʼ u yéeyaʼal u jeeloʼobeʼ. Ken káajak le nojoch muʼyajiloʼ, le yéeyaʼanoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼoboʼ yaan u jaʼakʼal u yóoloʼob ken u yiloʼob u xuʼulsaʼal le Nojoch Babiloniaoʼ. ¿Baʼaxten yaan u jaʼakʼal u yóoloʼob? Tumen maʼ xaaneʼ teʼ súutuk ken u tsʼáaʼob cuentaoʼ maʼ listoʼobiʼ. ¿Baʼax kun úuchul wa ku kʼáatkoʼob áantaj teʼ súutukoʼ? U núukileʼ ku chíikpajal tiʼ le baʼax úuch tiʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ. Le x-chʼúupalaloʼob yaan u naʼatoʼoboʼ maʼ tu yóotaj u tsʼáaʼob aceite tiʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ, baʼaxeʼ tu yaʼaloʼobtiʼob ka xiʼik u manoʼob. Chéen baʼaleʼ como «jach chúumuk áakʼabeʼ» mix tuʼux jeʼel u páajtal u manikoʼob aceiteeʼ. Yéetel lelaʼ óotaʼab aʼalbiltiʼobeʼ tsʼoʼok tiʼob beyoʼ.

12. 1) Tu kʼiiniloʼob le nojoch muʼyajiloʼ, ¿baʼax kun úuchul yéetel le yéeyaʼanoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼob táanil tiʼ u sellartaʼal le chúukpaj u yóoloʼoboʼ? 2) ¿Baʼax kun úuchul tiʼ le máaxoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼob jeʼex le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ?

12 Tu kʼiinil le nojoch muʼyajiloʼ le yéeyaʼanoʼob chúukpaj u yóoloʼoboʼ maʼ kun páajtal u yáantkoʼob le yéeyaʼanoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼoboʼ. ¿Baʼax túun kun úuchul tiʼ le máaxoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼoboʼ? Yaan u yúuchultiʼob jeʼex tiʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼob le ka binoʼob u manoʼob aceiteoʼ. Le kettʼaanoʼ ku yaʼalik: «Kʼuch le noviotsiloʼ, le x-chʼúupalaloʼob túun u listokíintmaj u lamparaʼobeʼ ookoʼob tu yéetel tu festejoil le tsʼoʼokol beeloʼ, ka túun kʼaʼal le joonajoʼ». Ken taalak Jesús tu tsʼoʼokbal le nojoch muʼyajiloʼ, letiʼeʼ yaan u muchʼkíintik le yéeyaʼanoʼob teʼ kaʼanoʼ (Mat. 24:31; 25:10; Juan 14:1-3; 1 Tes. 4:17). Pero le máaxoʼob maʼ chúukpaj u yóoloʼoboʼ maʼ ken u kʼame. Jeʼex le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ, letiʼobeʼ yaan u yaʼalikoʼob: «¡Yuumtsil, Yuumtsil, jeʼekʼabttoʼon le joonajoʼ!». Pero Jesuseʼ yaan u núukik le baʼax tu núukaj tiʼ le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ: «U jaajil kin waʼalikteʼexeʼ, maʼ in kʼaj óoleʼexiʼ» (Mat. 7:21-23; 25:11, 12).

13. 1) ¿Tu yaʼalaj wa Jesús yaʼab tiʼ le yéeyaʼanoʼob maʼ kun chúukpajal u yóoloʼoboʼ? 2) Tu kettʼaanil le x-chʼúupalaloʼoboʼ, ¿bix tu yeʼesil Jesús deporsi yaan sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼob kun chúukpajal u yóoloʼob? (Ilawil le dibujo yaan tu káajbal le xookaʼ.)

13 ¿Táan wa kaʼach u yaʼalik Jesús yaʼab tiʼ le yéeyaʼanoʼob maʼ kun chúukpajal u yóoloʼob yéetel kʼaʼabéet u kaxtaʼal u jeeloʼoboʼ? Maʼatech. Utiaʼal k-naʼatikeʼ koʼox  kʼaʼajsik baʼax ku yaʼalik le capítulo 24 tiʼ Mateooʼ. Teʼeloʼ Jesuseʼ tu yaʼalaj u kettʼaanil le palitsil chúukaʼan u yóol yéetel yaan u naʼatoʼ. Chéen baʼaleʼ yéetel lelaʼ Jesuseʼ maʼ táan u yaʼalik wa yaan u suut kʼasaʼaniliʼ, chéen táan u yaʼalik ka u kanáantuba. Tu kettʼaanil le x-chʼúupalaloʼob xanoʼ Jesuseʼ táan u yaʼalik tiʼ le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼob ka u kanáantubaʼoboʼ. Teʼ kettʼaanoʼ cinco x-chʼúupalaloʼob tu yeʼesoʼob naʼat yéetel uláakʼ cincoeʼ náay u yóoloʼob. Jeʼex le x-chʼúupalaloʼobaʼ cada juntúul tiʼ le yéeyaʼanoʼoboʼ unaj u chʼaʼtuklik wa yaan u chúukpajal u yóoloʼob. Le apóstol Pablooʼ tu yaʼalaj xan unaj u kanáantkuba le máaxoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ (xok Hebreoʼob 6:4-9; ket yéetel Deuteronomio 30:19). Chéen baʼaleʼ kex tu yaʼalaj kʼaʼabéet u kanáantkubaʼobeʼ tu yaʼalaj xan tiʼobeʼ u yojel jach chúukaʼan u yóoloʼob. Tu kettʼaanil xan le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ Jesuseʼ u yojel láayliʼ yaan u chúukpajal u yóol le yéeyaʼanoʼoboʼ yéetel yaan u binoʼob teʼ kaʼanoʼ.

UTSILOʼOB KU KʼAMIK ‹LE ULÁAKʼ TAMANOʼOBOʼ›

14. Le uláakʼ tamanoʼoboʼ, ¿baʼax utsil ku jóoʼskoʼob tiʼ u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ?

14 U kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ tu yaʼalaj Jesús tiʼ le máaxoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ. Chéen baʼaleʼ, ¿jeʼel wa u jóoʼsaʼal u yutsil tumen le «uláakʼ tamanoʼob[oʼ]»? (Juan 10:16.) Jeʼeleʼ. Le baʼax u kʼáat u kaʼans le kettʼaanoʼ letiʼ lelaʼ: «Maʼ a weenleʼex». Tsʼoʼoleʼ lelaʼ utiaʼal tuláakloʼon tumen letiʼeʼ tu yaʼalaj: «Le baʼax kin waʼalikteʼexaʼ tiʼ tuláakal xan kin waʼalik: Maʼ a weenleʼex» (Mar. 13:37). Jesuseʼ tu yaʼaleʼ tuláakal u disipuloʼob unaj u líiʼsmubaʼob yéetel u chúukpajal u yóoloʼob. Le oʼolaleʼ toʼoneʼ unaj k-kuxtal jeʼex le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ tumen letiʼobeʼ u tsʼaamoʼob táanil ichil u kuxtaloʼob u meyajtikoʼob Jéeoba. Le x-chʼúupalaloʼob minaʼan u naʼatoʼoboʼ tu kʼáatoʼob aceite tiʼ u maasil x-chʼúupalaloʼoboʼ, pero maʼ tsʼaʼabtiʼobiʼ. Lelaʼ ku kʼaʼajsiktoʼoneʼ cada juntúul tiʼ toʼon unaj u chúukpajal u yóol tiʼ Dios, u líiʼskuba tubeel yéetel maʼ u wenel. Lelaʼ mix máak jeʼel u páajtal u beetik t-oʼolaleʼ. Maʼ tun xáantaleʼ Jesuseʼ yaan u beetik juicio, teʼ kʼiinaʼ cada juntúul tiʼ toʼon ken u kʼub cuenta. Le oʼolaleʼ, ¡koʼoneʼex líiʼsikba desde bejlaʼeʼ!

Mix máak jeʼel u chúukpajal u yóol tiʼ Dios ta woʼolaleʼ

15. ¿Baʼaxten jach taak k-ilik le tsʼoʼokol beel ku chʼaʼchiʼitaʼal teʼ kettʼaanoʼ?

15 Tuláakloʼon taak k-ilik le tsʼoʼokol beel tu chʼaʼchiʼitaj Jesús tu tsʼoʼokbal le kettʼaanoʼ. Lelaʼ yaan u béeychajal ken tsʼoʼokok Armagedón, teʼ kʼiinaʼ le yéeyaʼanoʼoboʼ yaan u kʼuchul u beetubaʼob u novia Cristo (Apo. 19:7-9). Lelaʼ yaʼab utsil ken u taas way Luʼumeʼ. ¿Baʼaxten? Tumen yoʼolal lelaʼ yaan u yantal junpʼéel maʼalob gobierno utiaʼal tuláakal máak. Bey túunoʼ kex wa yéeyaʼanoʼon utiaʼal k-bin kaʼan bey xan wa yaan k-pʼáatal kuxtal way Luʼumeʼ, koʼox beetik le baʼax ku kaʼansiktoʼon u kettʼaanil le diez x-chʼúupalaloʼoboʼ. Wa k-ilik líiʼsikba yéetel k-ilik maʼ u náayal k-óoleʼ yaan k-ilik tuláakal le jatsʼuts baʼaloʼob ken u tsʼáatoʼon Jéeobaoʼ.

^ xóot’ol 9 Teʼ kettʼaan tu yaʼalaj Jesusoʼ máan tsʼeʼetsʼek tiempo aʼalaʼak, ‹¡jeʼel ku taal le noviotsil!› (versículo 6) tak ka kʼuchoʼ (versículo 10). Teʼ tu tsʼook kʼiinoʼobaʼ le sukuʼunoʼob yéeyaʼanoʼoboʼ ku yilik u kanáantkubaʼob utiaʼal maʼ u náayal u yóoloʼob. Letiʼobeʼ u yojloʼobeʼ Jesuseʼ táan u gobernar, le oʼolal maʼ tu náayal u yóoloʼob. Jach táan u páaʼtkoʼob u kʼuchul.