Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Jéeobaeʼ ku bendecirtik máax ku síik baʼax yaantiʼ

Jéeobaeʼ ku bendecirtik máax ku síik baʼax yaantiʼ

JÉEOBA, le Máax beetmiloʼonoʼ, u tsʼaamaj tiʼ wíinik u páajtalil u yéeyik baʼax ken u beete. Letiʼeʼ ku bendecirtik le máaxoʼob ku meyajtiʼob le páajtalil utiaʼal u maas meyajtikoʼoboʼ, u nojbeʼenkúuntkoʼob u kʼaabaʼ yéetel u yáantajoʼob utiaʼal u béeytal baʼax u tukulmaj. Jéeobaeʼ maʼ u kʼáat ka k-meyajt chéen tumen táan k-obligartaʼal wa tumen saajkoʼon tiʼ letiʼiʼ. Baʼaxeʼ u kʼáat ka k-meyajt tumen k-yaabiltmaj yéetel tumen mantatsʼ ku tsʼáaiktoʼon baʼax kʼaʼabéet.

Le tiaʼan le israelitaʼob tu desiertoil Sinaíoʼ, Jéeobaeʼ tu yaʼalajtiʼob bix unaj u beetkoʼob le kúuchil tuʼux kun adorartbiloʼ. Tu yaʼalajtiʼob: «Moleʼex ichileʼex junpʼéel [siibal] utiaʼal Yuumtsil. Tuláakal le máaxoʼob u kʼáatoʼob u tsʼáaʼob [u siibaloʼob tiʼ] Yuumtsil tu jaajil yóoloʼobeʼ, unaj u taasikoʼob» (Éxo. 35:5). Cada israelitaeʼ yaan u tsʼáaik le baʼax ku páajtaleʼ, jeʼel baʼaxak ka u tsʼáa yéetel kex jeʼel bukaʼajeʼ yaan u meyaj utiaʼal u béeychajal le baʼax tu yaʼalaj Diosoʼ. ¿Baʼax tu beetaj u kaajil Israel?

‹Tuláakal le máax síij tu puksiʼikʼaleʼ› tu tsʼáaj u siibal. Utiaʼal u beetaʼal baʼax tu yaʼalaj Jéeobaeʼ, tuláakal le xiiboʼob yéetel le koʼoleloʼoboʼ tu tsʼáajoʼob: prendedoroʼob, tuupoʼob, anilloʼob, oro, plata, cobre, azul hilo, chakjomeʼen nookʼ, chak nookʼ, maʼalob lino, u tsoʼotsel chiva, u kʼéewelil taman chak bonaʼanil, u kʼéewelil foca, u cheʼil acacia, jatsʼuts tuunichoʼob yéetel u jejeláasil kiʼibok aceiteʼob. Ka tsʼoʼokeʼ ‹maʼ chéen chúukpaj u nuʼukul u beetaʼal le meyajoʼ, baʼaleʼ tipʼ máani› (Éxo. 35:21-24, 27-29; 36:7).

Baʼax maas kiʼimakkúunt u yóol Jéeobaeʼ letiʼe úuchik u tsʼáaikoʼob baʼax yaantiʼob yéetel tuláakal u puksiʼikʼaloʼob utiaʼal u adorartikoʼoboʼ, maʼ letiʼe bukaʼaj baʼaloʼob tu tsʼáajoʼoboʼ. Le kaajoʼ tu xupaj xan u tiempo yéetel u muukʼ utiaʼal u beetaʼal le tuʼux kun adorartbil Jéeobaoʼ. Le Bibliaoʼ ku yaʼalikeʼ tak le koʼoleloʼob meyajnajoʼoboʼ tumen jujuntúuloʼobeʼ ‹tu jitʼoʼob le baʼaxoʼob kʼaʼabéetchajoʼ› yéetel yaneʼ ‹tu jaxoʼob u tsoʼotsel x-chiva›. Jéeobaeʼ tu tsʼáaj xan tiʼ Bezalel naʼat yéetel kʼaj óolal utiaʼal «u beetik túumben baʼaloʼob». Jeʼex k-ilkoʼ Dioseʼ tu tsʼáaj tiʼ Bezalel yéetel Oholiab le naʼat utiaʼal u beetkoʼob le meyaj kʼubéentaʼabtiʼoboʼ (Éxo. 35:25, 26, 30-35).

Le ka tu yaʼalaj Jéeoba tiʼ le israelitaʼob ka u síiʼob baʼaxoʼob yaantiʼoboʼ, u yojleʼ le máax ku síijil tu puksiʼikʼaleʼ yaan u tsʼáaik baʼax yaantiʼ utiaʼal u adorartaʼal. Ka tsʼoʼokeʼ Jéeobaeʼ tu bendecirtoʼob tumen tu nuʼuktoʼob yéetel anchaj kiʼimak óolal tiʼob. Yéetel lelaʼ Jéeobaeʼ tu yeʼeseʼ wa k-síik wa baʼax tiʼeʼ yaan u bintoʼon utsil tumen yaan u tsʼáaik baʼax kʼaʼabéettoʼon yéetel yaan u tsʼáaiktoʼon naʼat utiaʼal k-beetik baʼax u kʼáat (Sal. 34:9). Wa k-síik tiʼ Jéeoba baʼaxoʼob yaantoʼoneʼ, letiʼeʼ yaan u bendecirkoʼon.